Flere nye virksomheder på Østre Allé/Sønderbro

2500 kvadratmeter skal bruges til nye virksomheder

Den gode be­lig­gen­hed på hjør­net af Øst­re Alle og Søn­der­bro har væ­ret af­gø­ren­de for Escot Er­hvervs­ejen­dom­mes køb af den grund, som Aal­borg Træ og Fi­ner i dag lig­ger på. Træ­virk­som­he­den flyt­ter til Sven­strup el­ler Støv­ring i 2008. ar­kiv­fo­to

Den gode be­lig­gen­hed på hjør­net af Øst­re Alle og Søn­der­bro har væ­ret af­gø­ren­de for Escot Er­hvervs­ejen­dom­mes køb af den grund, som Aal­borg Træ og Fi­ner i dag lig­ger på. Træ­virk­som­he­den flyt­ter til Sven­strup el­ler Støv­ring i 2008. ar­kiv­fo­to

AALBORG:Et nyt, stort projekt er undervejs på hjørnet af Sønderbro og Østre Allé, hvor Aalborg Træ og Finer i dag ligger. Escot Erhvervsudlejning har købt det omkring 25.000 kvadratmeter store areal, og firmaet vil leje nogle af bygningerne ud og formentlig opføre nye bygninger, så der bliver plads til flere virksomheder på området. Ifølge direktør Orla Nielsen, Escot Erhvervsejendomme, vil Aalborg Kommune i løbet af kort tid modtage et forslag til, hvordan området kan indrettes til nye virksomheder. Escot Erhvervsejendomme har specialiseret sig i at købe, renovere og opføre nye erhvervsejendomme og leje dem ud til firmaer. Escot står blandt andet bag Industriparken Aalborg Syd ved City Syd, Industriparken Aalborg Nord og Anelystparken i Tilst ved Århus. Og i de seneste måneder har firmaet købt flere ejendomme på Håndværkervej, Blytækkervej og Hjulmagervej i Aalborg. Orla Nielsen forklarer, at det især er den gode placering, der har været afgørende for, at hans firma har overtaget Aalborg Træ og Finers grund. - Der vil være plads til mange virksomheder, men jeg kan endnu ikke sige noget om, hvilke virksomheder der bliver tale om. Vi kan godt finde på at renovere nogle af de eksisterende bygninger, men det kan også ske, at vi river noget ned og bygger nyt, siger Orla Nielsen. Brug for mere plads Når Aalborg Træ og Finer flytter, skyldes det, at virksomheden er vokset ud af sine nuværende rammer. - Hvis vi skal udvikle virksomheden, bliver vi nødt til at flytte, siger direktør Per S. Andreasen, Aalborg Træ og Finer. Han tilføjer, at virksomheden ikke mindst kan forbedre de logistikmæssige forhold ved at opføre en ny virksomhed, og placeringen tæt ved motorvejen vil også være langt mere hensigtsmæssig. Per S. Andreasen oplyser, at Aalborg Træ og Finer har kig på to områder i henholdsvis Svenstrup og i Støvring. Direktøren håber, at Aalborg Træ og Finer i forbindelse med en flytning kan skabe et endnu bedre fundament, end den har i dag og dermed skabe flere arbejdspladser. Escot Erhvervsejendomme overtager grunden pr. 1. juli 2008.