Hjørring

Flere nyvalg i marineforeningen

} HJØRRING: Efter flere år på posten som formand for Marineforeningen for Hjørring og omegn gik Bent Simonsen af på generalforsamlingen. I hans stedet valgtes Leif Pedersen. Ole Steensen blev nyvalgt til kasserer efter Michael Jørgensen. Også sekretæren. Birger Nielsen, ønskede at fratræde, så i stedet valgtes Bent Simonsen. Generalforsamlingen blev holdt i Marinehuset på Karolinesvej, hvor 25 af foreningens 52 medlemmer var mødt op. Ole Steensen fik 25 års tegnet.