Lokalpolitik

Flere ønsker nærbanestation i Reberbansgade

VESTBYEN: Knap 50 borgere har gjort indsigelse mod lokalplanen, som skal gøre det muligt at bygge en nærbanestation i Vestbyen på området mellem Strandvejen og Kastetvej. Langt de fleste af indsigelserne - godt 40 - går på placeringen af nærbanestationen. Indsigerne, hvoraf en stor del er erhvervsdrivende i Reberbansgade, mener, at det ville være bedre at placere nærbanestationen ved Reberbansgade. Imidlertid undersøgte Teknisk Forvaltning, inden lokalplanen blev lavet, muligheden for at placere stationen ved Reberbansgade, fortæller Charlotte Lyngholm fra Teknisk Forvaltning. - Der er lavet en rapport om netop denne mulighed, men det viste sig kort sagt, at mange faktorer gjorde, at det ikke kan lade sig gøre at lægge nærbanestationen der. Blandt andet ville det blive meget dyrt, det ville være nødvendigt at fjerne to ejendomme og infrastrukturen ville ikke kunne bære det, fortæller Charlotte Lyngholm. DSB gjorde i dengang også opmærksom på, at de mente, at en station i Reberbansgade ville være for tæt på hovedbanen. Kvickly har også gjort indsigelse mod lokalplanforslaget, da der stod, at butikken ikke måtte overstige 1500 kvadratmeter i tilfælde af, at der skulle bygges en ny engang. I dag er Kvickly 3500 kvadratmeter, og butikken var i sagens natur kede af, at hvis det skulle gå så galt, at butikken brændte ned eller andet, så må der i følge lokalplanen ikke opføres en butik på flere end 1500 kvadratmeter. Forvaltningen vil nu kigge på om kommuneplanen kan ændres på det område. Indsigelserne forsætter nu deres vej gennem systemet. Lokalplanen bliver med justeringen sendt til teknisk udvalg og siden til byrådet, som ventes at skulle tage stilling til planen 10. marts. Vestbyens nærbanestation ventes færdig ved årsskiftet og prisen er skønnet til 2,5 millioner kroner inklusiv projektering. I alt bliver der fem nærbanestationer i og omkring Aalborg. Udover i Lindholm, hvor stationen er åbnet, bliver det Vestbyen, Skalborg, Svenstrup og Skørping. dokan