EMNER

Flere ønsker

HALS:Efter at læsere af NORDJYSKE Stiftstidende i går kunne læse, hvilke ønsker økonomi- og socialudvalgene har til forhandlingerne om kommunebudgettet for 2004, er også teknisk udvalg parat med en ønskeseddel. Her er der tale om fem ønsker, og øverst på listen finder man etablering af lys og varme i den nye toiletbygning i Aslundskoven ved V. Hassing. Siges der ja til det, vil det koste 20.000 kr. at få gjort, ligesom der skal afsættes et årligt driftsbeløb på 13.000 kr. Nummer to på teknisk udvalgs prioriteringsliste er 250.000 kr. årligt til den løbende vedligeholdelse af fortovene, og som nummer tre optræder et ønske om at få udvidet den kommunale asfaltkonto med en halv million kroner. Dette ønske følger i forlængelse af, at reparationen af de jordtransport-ødelagte veje ved V. Hassing i fjor tog en massiv bid af udvalgets asfaltbudget - med hvad det medførte af manglende vedligeholdelsesarbejde andre steder i kommunen. Derudover vil teknisk udvalg gerne have afsat 8000 kr. årligt til driften/vedligeholdelsen af stierne i kommunens nye boligområder, og som ønske nummer fem finder man slutteligt en anmodning om at få penge til renoveringen af kommunens broer. Her vil udvalget gerne have et beløb på 600.000 kr, i 2004 - og derefter 500.000 kr. årligt, indtil arbejdet er færdiggjort.