EMNER

Flere offentligt ansatte på ti år

NORDJYLLAND:De nye lærere gider ikke undervise i folkeskolen, soldaterne forlader forsvaret, og sygeplejerskerne foretrækker en højere løn på det private arbejdsmarked. Mediebilledet rammes jævnligt med historier om, hvor utilfredse de offentligt ansatte er med deres arbejde, men antallet af beskæftigede i den offentlige sektor er faktisk vokset de seneste 10 år: I 1998 var 833.285 ansat i offentlige stillinger - i 2007 var det tal vokset til 844.239, viser tal fra Danmarks Statistik. En forklaring er, at de, der arbejder i det offentlige, foretrækker at arbejde der, selvom muligheden for at skifte jobbet ud med en højere lønnet stilling i den private sektor aldrig har været større på grund af den historisk lave ledighed. Det vurderer arbejdsmarkedsekspert og lektor Jørgen Stamhus fra Aalborg Universitet: - Der er en tilbøjelighed til, at det offentlige og private arbejdsmarked er stærkt segmenteret. For eksempel at kvinder vælger sundheds- og plejesektoren frem for en beskæftigelse i de private erhverv. Det kan i hvert fald forklare, hvorfor der ikke har været den store trafik imellem de to sektorer i løbet af konjunkturudsvinget, siger han. For de studerende, som læser til socialrådgiver, er det i høj grad ”meningen med jobbet”, der betyder noget, når de vælger karrierevej, siger formand Mads Ramsing fra Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS): - Der er selvfølgelig også nogle tanker om, at vi skal have en løn, der svarer til vores indsats. Men betydningen af arbejdet er en meget, væsentlig årsag til at søge ind på studiet, siger han.