Redningsvæsen

Flere og bedre

Alle borgere i vores velfærdssamfund skal føle sig sikre på, at de kan få den bedst mulige hjælp, hvis de bliver akut syge.

SF vil sikre, at den nødvendige hjælp aldrig er langt væk, og at behandlingen allerede kan begynde på landevejen. Lægeambulancer har vist sig at kunne betyde forskel på liv og død, og derfor skal de selvfølgelig gøres landsdækkende. Samtidig skal også almindelige ambulancer forbedres. Vi vil afsætte ca. 100 mio. kr. til flere lægeambulancer. Det vil mindst give 10 ekstra lægeambulancer på landsplan, der især skal dække yderområderne. Samtidig vil vi øremærke 50 mio. kr. til at sikre og fremskynde indførelsen af elektroniske ambulancejournaler. Det vil gøre det muligt for personalet på sygehusets akutmodtagelse af følge med i hvilke patienter, der er på vej ind, så operationsholdet kan stå klar ved ankomst. SF sætter sammen med S i alt 5,1 mia. kr. årligt af til et bedre sundhedsvæsen. En del af disse penge skal prioriteres til en bedre akutindsats i yderområderne på 150 mio kr. Hovedparten af udgifterne finansieres ved, at vi øger afgifterne på usunde varer. Vi øger bl.a. afgifterne på cigaretter, sodavand, sukker og slik.