EMNER

Flere og flere børn fjernes hjemmefra

Løkken-Vrå Kommune gør en stor indsats for at forebygge anbringelser af børn uden for eget hjem. Udgifterne til denne forebyggende indsats stiger kraftigt, men det har ikke stoppet stigningen i udgifterne til anbringelser.

Underskudet på området for anbringelser og forebyggelse tegner lige nu til at ende på over 4 mio. kr. i 2005. - Budgettet er ikke blevet ajourført i årevis, så vi starter med et minus på godt 3 mio. kr., forklarer afdelingsleder Carsten Bach. Men siden nytår er underskudet altså vokset betydeligt - selv om kommunalbestyrelsen har indført rammestyring på området, så budgettet - i hvert fald i teorien - ikke kan overskrides. Barnets tarv - Men vi har jo en forpligtelse til at se på børns sundhed og udvikling. De kan ikke leve i noget, der er alt for usikkert og utrygt. Vi er nødt til at gøre noget, påpeger Carsten Bach. Han kan ikke få øje på noget egentligt mønster i de sager, der ender med at børn må anbringes på en institution eller i familiepleje. - Det er både tilflyttende familier og almindelige familier, hvor tingene lige pludselig kuldsejler. Lige i øjeblikket gør vi meget i "mødre og alkohol". Jeg tror vi har fire sager p.t. med enlige mødre, der er misbrugere, fortæller Carsten Bach. - Det er åbenbart galt i mange nordjyske kommuner i øjeblikket, for det er ikke til at opdrive pladser til børnene, tilføjer han. Løkken-Vrå Kommune har i øjeblikket 12 børn i familiepleje, 1 på amtsinstitution og tre på socialpædagogiske opholdssteder. Dertil kommer seks børn, hvor forældrene er flyttet fra Løkken-Vrå, men hvor kommunen stadig har betalings-forpligtelsen. Den gale vej - Det er et meget, meget svært område, sukker borg-mester Knud Rødbro. - Budgettet er ikke tilrettet, så en del af overskridelsen er ventet, men ikke det hele. Det går altså den gale vej. Hvorfor har jeg ikke noget bud på - om det er fordi der er flere problemer eller flere eksperter. Jeg håber, det er fordi vi er blevet bedre til at finde børn, der har problemer, siger borgmesteren. Forvaltningschefen godkender nu hver eneste sag selv, inden der åbnes for pengeposen, så borgmesteren kan ikke se, hvad kommunen mere kan gøre for at få styr på udgifterne.