EMNER

Flere og flere enlige fædre

Det er ikke længere en selvfølge, at mor er bedst

AALBORG:Jesper Reckweg er ikke den eneste mand i Aalborg, der er enlig far. Cirka 1200 børn i Ny Aalborg Kommune bor sammen med deres far efter skilsmisser eller dødsfald i familien. For 10 år siden var det 900 børn. Ann-Dorte Christensen er lektor ved Aalborg Universitet og har blandt andet forsket i familiemønstre og maskulinitet. Hun mener, det er ændringen i forældreroller og familieformer, der er grunden til, at flere og flere mænd får forældremyndigheden og bor alene med deres børn. - Der er flere forskellige familieformer nu, end der var tidligere, og det nye er, at det er mere almindeligt at være enlig far nu, end det var førhen. Der har været et opbrud i forældrerollerne de senere år, som har givet mænd mere ansvar for at vise omsorg for børnene. De følger opvæksten nærmere og er ikke bare skaffedyr længere, forklarer Ann-Dorte Christensen. Dét at fædrene nu tager meget mere del i børnenes opvækst end for år tilbage har modnet dem mere til at tage hele ansvaret for små børn, hvis ægteskabet skulle briste. Men fordommene kan stadig knage i krogene. - Der er stadig strukturelle hindringer og barrierer overfor mænd og forældrerollen. For eksempel fordomme fra mange traditionelle mandearbejdspladser, der er stadig efterslæb fra gamle opfattelser og familiemønstre. Men der er helt klart større åbenhed overfor, at et barn godt kan bo hos sin far, end der har været, siger Ann-Dorte Christensen og fortsætter: - For 20-30 år siden var det nærmest utænkeligt at en far skulle være alene med et barn, nu er det mere naturligt. Det er stadig ikke så udbredt, men mere accepteret nu.