Flere og flere holder julefrokost i kantinen

Restaurationsbranchen forsøger at få julefrokosterne tilbage med utraditionelle menuer og specielle events

AALBORG:Flere og flere firmaer vælger at holde julefrokosten i kantinen eller under private former. Tendensen fremgår af en undersøgelse blandt landets restauranter, som har oplevet en nedgang i antallet af firmajulefrokoster de seneste fem år. To ud af tre restauratører vurderer, at markedet er blevet mindre, mens den sidste tredjedel vurderer, at det er blevet større, oplyser HORESTA (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening), der står bag undersøgelsen. De nordjyske restauratører ser markant anderledes på situationen end deres kolleger i resten af landet. Hvor næsten halvdelen af landets restauratører har oplevet en nedgang i antallet julearrangementer gennem de sidste fem år, gælder det kun hver fjerde af de nordjyske, og næsten 60 pct. af dem mener tilmed, at der har været fremgang. Færre ud i byen Tallene dækker dog også over visse forskelle mellem erfaringerne fra restauratører med traditionelle julefrokosttilbud og de restauratører, der har givet julearrangementer nyt indhold. De traditionelle julefrokoster har tilsyneladende oplevet et langt større opsving end de nyskabende tilbud, som til gengæld kan melde om uændret tilslutning. HORESTA noterer, at der er flere grunde til, at firmaerne i mindre grad sender deres medarbejdere i byen for at indtage julefrokosten. Tre ud af fire restauratører, der har registreret en nedgang i markedet, peger på, at firmaerne vælger at holde deres julefrokoster i kantinerne eller privat. 44 procent mener, at nedgangen skyldes, at virksomhederne skærer ned på julefrokostbudgettet, mens 35 procent peger på en tredje væsentlig grund: at medarbejderne ønsker andre arrangementer end de traditionelle og ikke synes, de kan få indfriet deres forventninger på restauranterne. Det var muligt at afgive mere end ét svar i denne del af undersøgelsen. Nye retter Den tredjedel af restauratørerne, som mener, at markedet for firmajulefrokoster er vokset, kommer med to hovedforklaringer. 73 procent af dem mener, at virksomhederne kræser mere for deres medarbejderne end for fem år siden ved i stigende grad at holde julefrokost på restaurant. 33 procent mener, at det er nytænkning i restaurationsbranchen, som trækker flere firmakunder til. En stor del af branchen har imødekommet nye krav fra kunderne ved at sætte utraditionelle retter på menukortet eller udvikle nyskabende events. Ofte kombinerer restauranterne det traditionelle med det nyskabende. Således kan næsten alle de adspurgte tilbyde den traditionelle julemad med flæskesteg, rødkål og andesteg, men næsten halvdelen af deltagerne i undersøgelsen desuden udbyder andre typer af arrangementer og sætter nye retter på menukortet. At det utraditionelle er efterspurgt illustreres meget godt af, at 38 procent af restauranterne på trods af et fald i det generelle marked forventer at holde flere utraditionelle arrangementer i år end for fem år siden. Den skærpede konkurrence om færre kunder har meget naturligt også sat sig spor i restaurationernes indtjening. Kun hver femte restauratør mener, at branchen har højere indtægter i dag end for fem år siden. En tredjedel mener, at indtjeningen er på niveau med 1998, mens 40 procent vurderer, at den er faldet.