EMNER

Flere og flere kan kalde sig hobroensere

Indbyggertallet i Hobro Kommune er steget pænt i det seneste halve år

HOBRO:Boom og befolkningseksplosion er måske så meget sagt. Men der er i hvert fald tale om en markant stigning i indbyggertallet, viser udviklingen i de seneste seks måneder. Antallet af hobroensere har ellers været ret konstant på omkring 15.300 siden 2003. Men siden nytår har Stefan Kristensen fra Folkeregistret i Hobro noteret en konstant stigning. I juni nåede tallet op på 15.405 mennesker bosat i Hobro Kommune. - Det er ikke fødselstallet, der skubber på. Derimod er der tale om en øget tilflytning, siger Stefan Kristensen. Han henviser til, at siden en meget stor årgang 2001 er de hobroensiske kvinder nedkommet med stadigt færre børn. Han vurderer, at det øgede indbyggertal blandt andet skyldes, at nye lejligheder i f.eks. Jernbanegade og Strandparken er blevet færdige og nu er beboet. Samtidig er mange grunde i udstykningen Hegedalsparken solgt og bebygget. - De mange nye lejligheder beboes typisk af ældre par uden børn. Men de forlader villaer, som overtages af børnefamilier, og det giver flere indbyggere, siger Stefan Kristensen. Hobro Kommune har i de seneste år fået mange flere boliger. Men indbyggertallet er ikke steget tilsvarende, fordi det gennemsnitlige antal mennesker i en bolig er faldet. I dag bor i snit 2,3 personer i en bolig i Hobro Kommune.