Lokalpolitik

Flere opgaver til kommunerne

Ikke for store kommuner

BRØNDERSLEV:- Opgaverne skal løses så tæt på borgerne som muligt. Det slår kredsbestyrelsen for Det Radikale Venstre i Sæby-kredsen fast efter et kredsmøde, hvor der blev drøftet forslag til en kommunalreform. - I kredsbestyrelsen blev det også pointeret, at den offentlige struktur skal være enkel og gennemskuelig. Kompetence og økonomisk ansvar skal følges ad, siger pressesekretær Vagn Kvist fra Det Radikale Venstre. - Énstrengede systemer er at foretrække frem for delt ansvar. Borgernes retssikkerhed ved mødet med det offentlige skal sikres på alle niveauet, siger Vagn Kvist. En centralisering af administrationen må ikke føre til en centralisering af den kommunale service. - Kommunerne må have en størrelse, der økonomisk og fagligt sætter dem i stand til at løse deres opgaver. - Det er vor klare opfattelse, at der skal være tre folkevalgte skatteudskrivende organer med Folketinget, amter eller syv-otte regioner og ikke alt for mange store kommuner. - Kommunerne bevarer som udgangspunkt deres nuværende opgaver og tilføres nye. De skal så vidt muligt have en størrelse, der uden administrative vanskeligheder sikrer, at de dels kan varetage deres opgaver uden at indgå i fælleskommunale samarbejder eller fællesskaber. Vagn Kvist siger, at regionernes opgaver i hele landet primært bliver sundhed, omsorg for små eller særligt udsatte handicapgrupper, ungdomsuddannelser og regionplanlægning.