Dronninglund

Flere oplevelser for turister

En række eksperter inddrages i planerne for at skabe et turistbælte i Dronninglund.

Kirkevejen og dens omgivelser skal være et oplevelsesområde for turister. Arkivfoto: Claus Søndberg

Kirkevejen og dens omgivelser skal være et oplevelsesområde for turister. Arkivfoto: Claus Søndberg

Kirkevejen og dens omgivelser. Det er temaet for et turistprojekt, der arbejdes med i Østvendsyssel, og det er et projekt inden for kategorien oplevelsesbælter/oplevelsesturisme. På et orienteringsmøde 9. juni på Dronninglund Slot blev første konceptudkast præsenteret af arbejdsgruppen og gennemdrøftet med de indbudte potentielle lokale medaktører. Efterfølgende blev der på mødet udtrykt stor interesse for og opfordring til, at arbejdsgruppen skulle arbejde videre med projektet. Projektet skal drøftes på et nyt møde på Dronninglund Slot tirsdag 12. august. Mødet organiseres som et panelmøde, hvor et panel sammensat af fem eksperter med hver sin indgangsvinkel først enkeltvis vil sætte projektet og dets muligheder under lup. Efterfølgende bliver der debat paneldeltagerne indbyrdes og med indlæg fra de fremmødte tilhørere. - Mødet afsluttes med en konklusion, der forhåbentlig giver en række nye input og ideer til det fremtidige projekteringsarbejde og en køreplan herfor, fortæller initiativtagerne til projektet, Hans Jørgen Melvej og Ove Thomsen. - Hvis der på mødet er opbakning fra lokalområdet til at arbejde videre med projektet, vil arbejdsgruppen udarbejde en konkret handleplan og tage kontakt til potentielle samarbejdspartnere samt engagere lokalområdet aktivt i det videre arbejde.