Flere p-pladser til mejeriansatte

} ANLÆG: Nørager Kommune har givet landzonetilladelse til Nørager Mejeri til anlæg af en parkeringsplads sydøst for mejeri på et omkring 665 kvm. stort areal. Nørager Mejeri har netop afsluttet arbejdet med at opføre en velfærdsbygning på 800 kvadratmeter i to etager mellem mejeriet og den tidligere bestyrerbolig med facade ud mod Bredgade. Bygningen rummer både bade- og omklædningsrum, kantine og kontorlokaler. Byggeprojektet er sat i værk i foråret for at øge den generelle fødevaresikkerhed på ostemejeriet. Sammenbygningen betyder, at ansatte fremover kommer ind ad en dør om morgenen og ud ad den samme om aftenen.