Lokalpolitik

Flere p-pladser ved Polititorvet

Teknisk udvalg holder fast i udskældt parallelparkering, men sysler med helt nye idéer for området

HOBRO:Problemer med kaos omkring parkeringen på Polititorvet har givet idéen til et helt nyt projekt, som inddrager både Skovvej, Q8-trekanten og Polititorvet. Men et enigt teknik- og miljøudvalg i Hobro Kommune holder på trods af kritik og kaotiske tilstande fast i parkeringsreglerne på det nye Polititorv. Bilisterne skal holde parallelt i de seks båse på vestsiden og får ikke lov til at smide vognen ind på tværs. Når det er sagt, kommer politikerne også med indrømmelser til blandt andre butiksindehaverne omkring Polititorvet. - Vi holder fast i, at Polititorvet er et torv og ikke en kørevej. Derfor skal der ikke være flere end de seks båse. Men vi erkender, at der er sat nogle skilte op, som gør det vanskeligt at få bilerne ind i båsene. De skilte må flyttes. Vi er også enige i, at det ikke er særligt tydeligt for bilisterne, hvordan de skal parkere på torvet, siger udvalgsformand Preben Christensen (S). De seks båse er markeret med en anderledes flisebelægning, men den opdager bilisterne åbenbart ikke. Teknisk udvalg har bedt forvaltningen om at komme med forslag til en mere tydelig markering. - Vi vil nødig skulle til at male hvide streger på torvet, men det kan måske blive nødvendigt, siger Preben Christensen. En bid af Q8 Når teknisk udvalg ikke vil tillade parkering på tværs og dermed give plads til mange flere biler, er begrundelsen, at flere pladser er på vej. Et grusbelagt areal ved politistationen skal omdannes til p-plads. Desuden har formanden Preben Christensen fået en idé, som teknisk udvalg godt vil arbejde videre med. Den går ud på inddrage en bid af trekanten, hvor Q8-tanken har til huse. Ved samtidig at spærre Skovvej af, kan der i området skabes flere parkeringspladser. - Hvis kommunen overtager den nordlige del af trekanten og fjerner bygningerne på det område, skabes der udsyn til Polititorvet. Lukningen af Skovvej er allerede en del af projektet for renovering af Randersvej, forklarer Preben Christensen. Kommunens teknikere skal nu tegne et forslag til et projekt, som skal fremlægges på teknik- og miljøudvalgets næste møde. Netop Q8-tanken er en varm politisk kartoffel. Kommunen ejer grunden, og Q8 sidder til leje. Kontrakten udløber snart, og flere byrådspolitikere har ytret ønske om, at kontrakten ikke forlænges eller i hvert fald kun for en kort periode, så kommunen kan overtage arealet, fjerne tanken og skabe udsyn til den smukke politistation og det nyskabte Polititorv. Tanker der selvsagt truer Q8-stationens eksistens. Preben Christensen har holdt møde med Q8, og fremlagt planen, der måske både kan redde Q8 og give bedre udsyn. René Greve, der forpagter Q8-stationen, er umiddelbart positivt. - Jeg kan godt undvære de pågældende bygninger, blot jeg får mulighed for at anlægge vaskehal og pusleplads ved butikken, og det skulle nok kunne lade sig gøre, siger han. Bøder og anvisning Den kaotiske trafikkultur på Polititorvet har endnu ikke resulteret i parkeringsbøder. Også i den kommende tid vil i hvert fald nogle af synderne slippe med en tilrettevisning. - Bilister, der holder på tværs i båsene, vil af kontrollanten få udleveret en vejledning om, hvordan man parkere korrekt. Men folk, som holder uden for båsene og f.eks. er med til at blokere adgangen for store køretøjer til vejen bag om Netto, slipper ikke uden bøder, forsikrer Preben Christensen.