Flere på efterskole

NORDJYLLAND:Trods økonomisk afmatning har landets 263 efterskoler haft rekordsøgning til skoleåret 2009/2010 og allerede nu er cirka 17.000 elever svarende til 55 procent af kapaciteten skrevet op til skoleåret 2010/2011. - Den økonomiske krise skabte i foråret usikkerhed om efterskolernes elevtilmeldinger, men en rundspørge som Efterskoleforeningen har foretaget viser, at der i det kommende skoleår er tilmeldt 28.500 elever, og det er rekord, fortæller sekretariatsleder i Efterskoleforeningen Sophus Bang Nielsen. Rekordtilmeldingen kommer på trods af den økonomiske krise, og i den forbindelse frygtede Efterskoleforeningen, at forældrene ville have svært ved at betale ét års skolepenge, som i gennemsnit for landets efterskoler beløber sig til 38.000 kr. - Skolepengene er endda en del højere på de populære efterskoler, der har linjebestemte fag som idræt, gymnastik og musik, fortæller Sophus Bang Nielsen, som tilføjer, at selvom de fleste efterskoler melder om fuld hus, har omkring 35 procent af landets efterskoler mellem én og 10 ledige pladser. De fleste ledige pladser findes blandt efterskolerne i Nordjylland, og det er typisk de efterskoler, som ikke har linjebestemte fag. Desuden peger Sophus Bang Nielsen på, at flere af Nordjyllands idrætsefterskoler har udvidet kapaciteten, og at ikke alle pladser er blevet besat. - Vi har talt med efterskolerne i Nordjylland, og der bliver ikke meldt om problemer af den grund, siger han. Social skævvridning Efterskoleforeningen har noteret sig, at der er en tendens til, at elevtilvæksten er størst på de efterskoler, hvor forældrenes indkomster typisk er over gennemsnittet. Formanden for Efterskoleforeningen Troels Borring siger i den forbindelse, at efterskoler aldrig må blive et tilbud, der henvender sig til den rigeste del af befolkningen. - Både den enkelte skole og skoleformen som helhed skal være et tilbud til alle, siger Troels Sorring. Derfor er Efterskoleforeningen lige nu i færd med at sondere det politiske klima på Christiansborg for at få lydhør overfor en større elevstøtte på det kommende års finanslov. - Vi forestiller os, at der kan hentes midler fra satspuljemidler og globaliseringsmidlerne, fordi det er efterskolernes idégrundlag, at alle elever skal have lige muligheder, og samtidig viser en undersøgelse fra capacent, at efterskolerne kan bidrage til at bryde den sociale arv og hjælpe de unge videre i en ungdomsuddannelse, understreger sekretariatsleder Sophus Bang Nielsen.