Flere på førtidspension ARBEJDE: Forvaltning undersøger mulighed for færre langtidssygemeldte

MARIAGERFJORD:Mindst 30 sager med langtidssygemeldte borgere skal nu granskes i arbejdsmarkedsforvaltningen under Mariagerfjord. Og det kan meget vel ende med, at de pågældende må gå på førtidspension. Incitamentet set med kommunaløkonomiske briller vil være, at man ved førtidspension årligt sparer 55.000 kroner pr. førtidspensionist, som refunderes fra staten. Hvorimod langtidssygemeldte, som har været uarbejdsdygtige i mere end et år, ene og alene får betalt sygedagpenge af Mariagerfjord. – For kommunen ligger der selvfølgelig et økonomisk incitament, men det handler så sandelig også om at få afklaring på en række sager, som ellers sander til, fordi vi ikke har eller bruger ressourcer nok på at få dem færdigbehandlet, siger sundhed- og omsorgsdirektør Jens Nørgaard. Men at nå så langt som en total afklaring af en sygemeldtes erhvervsevne kræver nu om dage mange offentlige ressourcer. Arbejdsprøvninger Langtidssygemeldte har efterhånden brug for en række forløb med arbejdsprøvning, fordi lovkravene er skærpet. – Blot man har den mindste rest af arbejdsevne, skal man aktiveres. Erhvervsevnen hos sygemeldte skal nu om dage nærmeste erklæres som ikke-eksisterende af en speciallæge, før pensionsnævnet i sidste instans kan tildele førtidspension. Og den proces betinger jo samtidig, at borgeren selv er interesseret i førtidspension. Det kan godt være en vanskelig personlig erkendelse at nå dertil, pointerer Jens Nørgaard. Store underskud Netop under hans forvaltning sorterer sager om pensionstildeling. Hvorimod hele forløbet med arbejdsprøvning af sygemeldte hører under arbejdsmarkedsforvaltningen. Her kæmper udvalget med udsigt til et underskud på sygedagpengeområdet, der vil passerede 13 millioner kroner ved årets udgang – med mindre forskellige andre tiltag får effekt. Hvis eksempel de 30 langtidssygemeldte borgere overgår til pension, vil kommunen på årsbasis kunne spare halvanden million kroner. – Målet er i første omgang at begrænse underskuddet på sygedagpenge fra 13,1 millioner kroner til 9,4 millioner kroner, men det kan meget vel vise sig at være optimistisk sat, erkender Jens Nørgaard.