Flere på førtidspension

Mindst 30 sager med langtidssygemeldte borgere skal nu granskes i arbejdsmarkedsforvaltningen under Mariagerfjord. Og det kan meget vel ende med, at de pågældende må gå på førtidspension.

Incitamentet set med kommunaløkonomiske briller vil være, at man ved førtidspension årligt sparer 55.000 kroner pr. førtidspensionist, som refunderes fra staten. Hvorimod langtidssygemeldte, som har været uarbejdsdygtige i mere end et år, ene og alene får betalt sygedagpenge af Mariagerfjord. - For kommunen ligger der selvfølgelig et økonomisk incitament, men det handler så sandelig også om at få afklaring på en række sager, som ellers sander til, fordi vi ikke har eller bruger ressourcer nok på at få dem færdigbehandlet, siger sundhed- og omsorgsdirektør Jens Nørgaard. - Målet er i første omgang at begrænse underskuddet på sygedagpenge fra 13,1 millioner kroner til 9,4 millioner kroner, men det kan meget vel vise sig at være optimistisk sat, erkender Jens Nørgaard.