Arbejdsløshed

Flere på kontanthjælp bør kunne aktiveres

HOBRO:Med en ekstraordinær indsats fra kommunens embedsmænd bør det være muligt at få aktiveret lidt flere borgere på kontanthjælp. Det mener socialudvalgsmedlem Preben Jensen (C), som havde ønket en debat om den sag i udvalget. -Rundt regnet 300 borgere modtager kontanthjælp. Halvdelen vil af forskellige grunde aldrig være i stand til at passe et arbejde, og de var nok bedst tjent med at blive pensioneret. Af de resterende 150 aktiverer vi halvdelen, og det er fint. Men vi må kunne gøre det lidt bedre med hensyn til de resterende 75 på kontanthjælp, mener Preben Jensen. -Jeg foreslår, at vi øger styrken på de grønne områder med fem-seks folk, for der skal jo hele tiden tyndes ud og ryddes op i vore skove. Og så vil det være en hjælp på vore plejehjem, hvis vi ansatte et par folk til at snakke med vore ældre - tage et spil ludo eller bare gå en lille tur, anfører Preben Jensen. - Ikke for at jagte kontanthjælpsmodtagere, som jeg engang blev beskyldt for. For mig at se er det meningsfyldt arbejde. Det må da være bedre end ikke at have noget at stå op til, tilføjer Preben Jensen.