Flere på kontanthjælp koster dyrt

Privat firma skal få flere væk fra kontanthjælp

SINDAL:Det koster dyrt at have for mange borgere til at gå rundt på kontanthjælp uden at være i aktivering. Dem er der 83 af i Sindal Kommune, og dem vil politikerne nu gøre en ekstra indsats for at få i gang. Det samlede antal af folk på kontanthjælp er stigende - og er nu på 155. - Vi har sagt ja til et tilbud fra det private firma AS3, som har gode resultater. 50-60 pct. af de kontanthjælpsmodtagere, som går på deres forløb, kommer i gang med arbejde eller uddannelse, fortæller formand for socialudvalget, Nanna Andersen (V). Hun afviser, at det skulle være fordi kommunen selv er for ringe til at få de ledige i gang. - Vi prøver det blandt andet fordi Hjørring Kommune har gode erfaringer med firmaet. Men det kan samtidig være med til at aflaste forvaltningen og frigøre nogle kræfter til, at sagsbehandlerne i forvaltningen kan tage hånd om de tunge sager, siger hun. Gratis for kommunen Konkret tilbyder AS3 seks pladser på et intensivt forløb med afklaring og jobsøgning for kontanthjælpsmodtagerne. Pladserne løber sådan, at så snart en har fået job, så kan en ny komme til. Det kommer ikke til at koste noget at hyre AS3 - det skyldes en lovteknisk ting: Når en kontanthjælpsmodtager er i aktivering som på kurset, så får kommunen en væsentlig højere del af kontanthjælpen refunderet af staten. Den forskel er nok til at opveje den pris, det koster at hyre AS3. - Det økonomiske har vi selvfølgelig også været inde og kikke på, og det er altså udgiftsneutralt, siger Nanna Andersen og peger på en resultatgaranti, som AS3 giver: Hvis ikke de når at afsætte de lovede 50-60 pct. af kontanthjælpsmodtagerne på de ti uger, kurset er planlagt til, så fortsætter de gratis indtil målet er nået. Og hvis en af de afsatte falder tilbage på kontanthjælp indenfor tre måneder, så tager AS3 fat i dem igen med et rådgivningsforløb. Første gang Det er første gang, at Sindal Kommune forsøger sig med at inddrage en privat aktør på området. Nanna Andersen håber, at det kan være en god hjælp. - Vi ved godt, at det er et tungt område, og der er mange tunge sager, der bliver brugt mange ressourcer på i forvaltningen. Der er jo en lov vi skal leve op til med opfølgning på de sager. Der er mange, der ikke forsikrer sig i en A-kasse, siger hun. Udvalget har bedt om en statusrapport når forløbet er slut og vil på den baggrund vurdere, om det skal fortsætte.