Børnepasning

Flere pædagoger

Forældre vil hellere have flere pædagoger end færre lukkedage og tre ud af fire forældre vil gerne have en minimumsnormering i daginstitutionerne.

Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for BUPL. Forældrenes bekymring om deres børns hverdag i daginstitutionerne er så stor, at det for mange af forældrene har betydning for, hvor de sætter deres kryds ved Folketingsvalget. Resultaterne i Epinions undersøgelse har allerede fået de fire oppositions partier i rød blok til at komme med et udspil på, at de vil indføre minimumsnormeringer for dagtilbud, hvis de fire partier kommer til at danne regering efter valget på torsdag. Den bekymring, som forældrene giver udtryk for i Epinions undersøgelse er berettiget. Normeringen har gennem de seneste år været faldende i institutionerne - det er en konsekvens af de seneste års besparelser - og pædagoger er mere alene med børnene, end de var for bare ét år siden. 77 procent af pædagogerne har været alene med den samlede børnegruppe enten på stuen, på legepladsen eller i institutionen. Heraf har 64 procent været alene med børnene i en time eller derover. Nogle pædagoger har endda været alene med børnene i op til 4½ time sammenlagt. Det viser en undersøgelse, hvor BUPL har spurgt 400 pædagoger. En tredjedel af pædagogerne har inden for det seneste år stået i en situation, hvor de oplevede det uforsvarligt eller direkte farligt, at de var alene med børnene. I flere institutioner ser man sig nødsaget til at sætte begrænsninger for børnenes udfoldelsesmuligheder for at sikre personalets overblik. Det gøres for eksempel ved at afgrænse det område på legepladsen, hvor børnene kan lege, eller ved at lukke et puderum eller andre aktivitetsrum. Tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor viser, at på et år - fra maj 2010 til maj 2011 - er antallet af pædagoger i de danske institutioner faldet med lige godt 5.000 ansatte. Det svarer til et fald på fem procent, mens børnetallet i samme periode kun er faldet med en halv procent.