Socialforsorg

Flere partier kritiserer dagpengestramninger

Radikale støtter Socialdemokratiets udmelding om forligsbrud

KØBENHAVN:Ligesom Socialdemokraterne, der allerede meldte ud lørdag, dømmer De Radikale forligsbrud, hvis regeringen gennemfører en række bebudede stramninger for dagpenge og revalidering hen over hovedet på dem. Og på forhånd deler også Dansk Folkeparti og Kristeligt Folkeparti de to gamle regeringspartiers skepsis over for indholdet af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens (V) udspil i finanslovforslaget for næste år. Så det ser på forhånd svært ud for regeringen at få gennemført i hvert fald hele pakken af stramninger på arbejdsmarkedet, også på aktivering, der skal spare statskassen for 800 millioner kroner. De Radikale, Dansk Folkeparti og Kristeligt Folkeparti siger dog, at de først vil studere Hjort Frederiksens forslag, førend de tager stilling, men at de på forhånd er skeptiske over for stramningerne, som Socialdemokraterne på forhånd har sagt lodret nej til. De fire oppositionspartier er regeringens forligspartnere bag jobplanen, "Flere i arbejde", som de vedtog i folketingssalen sidste år. Socialdemokraterne siger, at partiet har papir på, at regeringen ikke kan stramme reglerne for supplerede dagpenge eller for beregning af revalideringsydelsen uden fuld enighed blandt forligspartierne. Beskæftigelsesministeren siger, at det kan regeringen godt, da det kun er aftalt, at der ikke skal skæres i selve satserne. Hermed holder Hjort Frederiksen muligheden åben for en ensidig aftale, kun med Dansk Folkeparti, om end han siger, at han gerne vil have blandt andre Socialdemokraterne med. For de supplerende dagpenges vedkommende vil regeringen skære i højtlønnedes mulighed for at opnå supplerende dagpenge i forbindelse med deltidsarbejde. Regeringen vil også fastholde dagpengemodtagere på den lavere ydelse, når de går over til revalidering, hvor de i dag står til at få flere penge i lommen. Og så vil regeringen forlænge den jobperiode, folk skal have haft, for at opnå højeste dagpengesats ved ledighed. Den radikale leder, Marianne Jelved, er på linje med Socialdemokraterne, når de siger, at beskæftigelsesministeren er på vej ud i forligsbrud med udtalelser om, at hans udspil hverken i ånd eller bogstav er i strid med aftalen om "Flere i arbejde". - Jeg er ligeså overrasket som Socialdemokraterne. Vi havde troet, at fredningen af satserne også betød, at regeringen ikke ville ændre på betingelserne, siger Marianne Jelved. Hun mener, at Hjort Frederiksen hænger sig for meget i formuleringerne, når han henviser til, at regeringen kun har lovet ikke at pille ved de generelle satser. Marianne Jelved sammenligner regeringens udspil med, da Nyrup-regeringen gradvist nedsatte dagpengeperioden fra ni til fire år. - Sådan en ændring af betingelserne betragtes af OECD og EU som det samme som en reduktion. Ministeren burde gøre det, der har været almindelig praksis i Folketinget, nemlig at indkalde forligspartierne til en drøftelse i respekt for forliget, siger Marianne Jelved. Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, siger, at Dansk Folkeparti ikke har en udtrykkelig aftale med regeringen om, at der ikke må pilles ved ydelserne. - Det kom ikke op under vores forhandlinger med regeringen, for vi gik ud fra, at det ikke var på tale. Men hvis Socialdemokraterne har sådan en aftale, så vil det selvfølgelig være forligsbrud, hvis regeringen gennemfører det uden om dem. Men det er et spil mellem Socialdemokraterne og regeringen, siger Bøgsted. Kristeligt Folkeparti har endnu ikke gjort op med sig selv, om partiet vil betragte regeringens udspil som forligsbrud i tilfælde af en ensidig aftale herom med Dansk Folkeparti. Trods skepsis udelukker Marianne Jelved ikke, at partiet kan være med til nogle af de ændringer, som regeringen foreslår. - Vi har kun set det i overskrifter, men er nødt til at få flere detaljer, førend vi tager stilling, siger Marianne Jelved. Heller ikke Dansk Folkeparti er umiddelbart begejstrede for regeringens udspil. - Vi er skeptiske og vil have studeret det nærmere og redegjort for det af beskæftigelsesministeren, siger Bent Bøgsted. Kristeligt Folkeparti er ikke meget for filosofien bag regeringens stramninger. - Det der med at skære i folks ydelser for at presse dem i arbejde, tror vi ikke meget på. Vi er meget skeptiske, siger Mogens Nørgård Pedersen. /ritzau/

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk