Uddannelse

Flere patienter, men færre læger i Nordjylland

Samtidig med at vi bliver stadig flittigere til at bruge de praktiserende læger, er der udsigt til, at der bliver længere mellem de nordjyske familielæger.

Godt en tredjedel af de praktiserende læger i Nordjylland er over 58 år, og kan derfor gå på pension i de næste par år. Da danskernes forbrug af egen læge samtidig er støt stigende, er der udsigt til, at køen i lægernes venteværelse vil blive meget længere i de kommende år. Allerede i dag mangler der 16 praktiserende læger i Nordjylland, og dertil kommer, at snes læger har sat deres praksis til salg. Men hvis de ældre familielæger vælger at lade sig pensionere i 60-års alderen, vil lægemanglen blive meget værre i de næste år. Med en af de største koncentrationer af ældre læger set på landsplan er især Nordjylland truet. - I værste fald kan vi risikere, at op mod hver tredje nordjyske lægepraksis står tom om tre-fire år, siger Eddie Nielsen, Aalborg, formand for de praktiserende læger i Nordjylland. Hvis det sker, kan lægemanglen ifølge Eddie Nielsen blive så voldsom i Nordjylland, at det vil vil blive meget svært at leve op til Sygesikringslovens ord om, at hver dansker skal have sin egen læge. Der er dog stor usikkerhed om, hvor omfattende manglen på familielæger vil blive. Regeringen har allerede for flere år siden øget antallet af medicinske studiepladser på universiteterne markant, så i de kommende år vil der blive udklækket nogle store årgange af nye læger på de tre danske universiteter, der uddanner læger. Men da det tager flere år at videreuddanne de nye læger til praktiserende læger, vil det ikke kunne afværge den truende lægemangel i de kommende år. - Vi uddanner i øjeblikket 14-15 nye praktiserende læger her i Nordjylland om året. Efter Sundhedsstyrelsens planer bør vi egentlig uddanne 18, men der er ikke ansøgere til flere, tilføjer Jørgen Filholm, koordinator for de yngres lægers uddannelsesstillinger i Nordjyllands Amt. Amtet yder ellers en kontant belønning for at gøre de nordjyske uddannelsesstillinger til praktiserende læge ekstra attraktive. De yngre læger, der går i gang med en uddannelse til praksislæge i Nordjylland, får et ekstra løntillæg på 2000 kroner om måneden. - På langt sigt er den rigtige løsning at uddanne flere unge læger til praktiserende læger, men først om otte til ti år vil der være uddannet så mange nye praktiserende læger, at manglen på praksislæger er overstået. På kort sigt er det derfor afgørende, om vi kan få de ældre læger til at udskyde pensionen. Hvis de ældre læger arbejder et par år mere end de ellers havde tænkt sig, vil en meget stor del af problemet være løst, siger Jens Larsen Pedersen, leder af Sygesikringen i Nordjylland.