Flere pedeller

AABYBRO/NØRHALNE:SiD i Aabybro ønsker to nye pedeller ansat på Aabybro Skole og Nørhalne Skole efter de store udvidelser af skolerne. Der er nemlig ikke fulgt ekstra ressourcer til vedligehold med opførelsen af de flere kvadratmeter. Det er kulturudvalget, som i første omgang skal tage stilling til anmodningen, men udvalget vil gerne have flere oplysninger, inden det træffer beslutning, oplyser Karlo Jensen (V), formand for udvalget. SiD peger på en række årsager til behovet for flere pedeller, eller servicemedarbejdere, på de to skoler. Aabybro Skole er blevet udvidet med en tilbygning på 1.050 kvadratmeter, og som noget nyt er både SFOen og den tidligere pedelbolig lagt ind under pedellen som arbejdsområde. Samtidig er der nu flere udearealer at vedligeholde og omlægningen af den kommunale rengøring betyder også flere opgaver for pedellen. Han skal nu stå for vask af klude, mopper og håndklæder, og alene den opgave æder to timer dagligt, oplyser ErikNielsen, formand for SiD. Der bliver også brugt mange kræfter på den evige flytning af materialer og møbler mellem Aabybro Skoles to afdelinger på Kattedamsvej og på Kærvej. På Nørhalne Skole har pedellen også fået flere bygninger at vedligeholde, ligesom han også har fået nye opgaver i form af SFO og flere udearealer.