Mosbjerg

Flere penge i kassen ved årets slutning

SINDAL:Sindal Kommune har lavet en årsberetning for året 2004, hvoraf det blandt andet fremgår, at kassebeholdningen fra den 31. december 2003 til den 31. december 2004 er forøget med 22,7 millioner kroner. Der var oprindeligt planlagt en budget med et forbrug fra kassen på 0,4 millioner kroner, og når kassebeholdningen ser meget anderledes og tilsyneladende meget bedre ud ved årets udgang, så er en af forklaringerne, at der er overført et byggelån til likvide midler i forbindelse med om- og tilbygning af Vendelbohjemmet. En lov om Offentlig BetalingsSystem har givet en likviditetsmæssig forskydning, der har styrket likviditeten, og en tredje forklaring er en overførsel af uforbrugte midler fra 2003 til 2004. } ÆLDREUDFLUGT: De ældres udflugt fra Tolne og Mosbjerg onsdag den 25. maj går til Store Vildmose, herunder et besøg på Vildmose-museet. Efter en kort introduktion kan deltagerne gå rundt og se på udstillinger om blandt andet mosen er dannet, om tørvegravning, om afvanding og opdyrkningen af en del af langstrakte moseområde. Efter rundgangen fortsætter deltagerne til Luneborg Kro, og efter kaffen går turen mod vest til Jetsmark Kirke. Deltagelse i turen koster 75 kr. og tilmelding kan ske senest den 23. maj på blandt andet Mosbjerg Ældrecenter. Bag arrangementet står de to menighedsråd i Tolne og Mosbjerg. } ÅBEN HAVE: Margit Mose Carlsen med bopæl Glimsholtvej 381 åbner på onsdag den 25. maj sin have for interesserede. Det er Sindal og Omegns Haveforening, der står for invitationen, men man behøver ikke at være medlem. Alle er velkomne til at kigge med.