Flere penge - men...

Ugens spørgsmål: Efter hvilke kriterier skal Danmark i fremtiden yde u-landsbistand?

Kære Gudrun Udviklingsbistand er og skal være hjælp til selvhjælp. Vi skal forsøge at nå de mål, som 189 statsledere har formuleret i FN’s ambitiøse millennium erklæring fra år 2000. Øverst på listen er at udrydde fattigdom og sult i år 2015, og de mest trængende skal hjælpes først. Danmark skal gå foran. Behovet for hjælp er uoverskueligt, så uanset hvem og hvor mange lande vi hjælper, bør Danmark leve op til målet om at give 1 procent af bruttonationalindkomsten til udviklingsbistand. Det vil give ca. 3 milliarder mere om året. Med venlig hilsen Daniel Kære Daniel Danmark gav 12,6 milliarder i udviklingsbistand i 2005, svarende til 0,81 procent af BNI. Det synes jeg er flot. Det er næsten det dobbelte af gennemsnittet i de ”gamle” EU-lande, som ligger på 0,44 og en del over FN-målet på 0,7. Det vigtigste er, at pengene bliver brugt rigtigt. Bistandskronerne må ikke falde i hænderne på korrupte ledere, der bruger midlerne til eget vellevned, medens fattigdom og sygdom hærger folket. Der tror jeg, at vi når længst med projekter, der lokalt er ledet af danskere, ligesom vi har set det med hospitalsbyggeri i Irak. Med venlig hilsen Gudrun Kære Gudrun Hvis VK-regeringen og den danske stat støtter korrupte lederes vellevned, medens fattigdom og sygdom hærger folket, så må det naturligvis stoppe omgående. Det er en selvfølgelighed, som ikke må få os til at skære i den samlede støtte, men derimod må de sparede penge bruges fornuftigt på anden udvikling til de plagede folk eller til udsatte befolkninger i andre lande. Desværre er Danmark det land i OECD, der har skåret mest siden 2001, idet bistanden dengang var på 1,03 procent af BNI. Og så skal regeringen ophøre med at finansiere sikkerhedspolitiske formål ved at tage fra udviklingsbistanden. Med venlig hilsen Daniel Kære Daniel Den danske bruttonationalindkomst stiger, så udviklingsbistanden er steget med 400 mio. kr. fra 2004 til 2005, selvom procentsatsen samtidig er faldet med 0,04 pct af BNI. Udviklingshjælpen er somme tider gået i forkerte lommer, og det synes jeg er meget ærgerligt. Det er ikke specielt under VK-regeringen, men lige så galt under den tidligere SR-regering. Nu vil I radikale sende 3 milliarder ekstra ud i den blå luft. Hvor vil I tage pengene fra? Det er helt uansvarligt og et mærkværdigt krav her midt i velfærdsforhandlinger ne. Med venlig hilsenGudrun Kære Gudrun Den faktiske bistand var i 2005 ca. 1 mia. lavere end i 2001, hvor vi gav 13,6 mia. Som du nævner, stiger BNI ganske pænt. Jeg kan forstå på dig, at du ikke går mere op i 2015-målene, end du samtidig mener, at vi skal give en stadig mindre del i støtte, fordi vores egen velstand stiger. Jeg synes på den baggrund, det er noget bagvendt, når du anklager mig for at være uansvarlig. Støtter du 2015-målene eller har du andre kriterier? Hver dag dør 30.000 børn af sygdom og underernæring. Danmark kan gøre en forskel, hvis vi vil. Med venlig hilsen Daniel Kære Daniel Målt på procentsatser ligger Danmark blandt de fem lande i verden, der giver mest i udviklingsbistand, mens den radikale målsætning på 1,0 ligger langt over alle andre. Vi skal også tænke på vores egne syge og gamle og sikre velfærd i fremtiden for alle. De globale 2015 mål på udviklingsområdet kan jeg fuldt ud tilslutte mig. Bekæmpelse af smitsomme sygdomme, børnedødelighed og dødelighed blandt gravide og fødende kvinder skal have høj prioritet. Derfor er jeg meget tilfreds med, at regeringen nu sætter ekstra fokus på Afrika. Med venlig hilsen Gudrun [ Daniel Nyboe Andersen er 28 år og bor med sin forlovede og deres to små børn i Aalborg Øst. Han er bachelor i humanistisk informatik og arbejder som mediekonsulent. Ved folketingsvalget i 2005 blev han 1.suppleant for Marianne Jelved - og han er valgt byrådet i Ny Aalborg Kommune for Det Radikale Venstre. [ Gudrun Laub er 63 år, bor midt i Hjørring og er folketingskandidat for Venstre i Hjørring-kredsen. Hun har siddet i Hjørring Byråd siden 1994 og repræsenterede Venstre i Folketinget fra 2001 til 2005. Gudrun Laub er jurist og tidligere vicepolitimester i Aalborg.