Flere penge - og flere hænder

Uddannelse 8. december 2007 05:00

LØN: Ugens emne: Hvordan kan højere løn skaffe flere sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere, når der i forvejen er fuld beskæftigelse af alle uddannede i de fag? Kære Maria! Jeg har den opfattelse, at højere løn kan være med til at skaffe flere sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere, men løn kan ikke gøre det alene. For mig at se vil en højere løn signalere, at jobbet med at arbejde med mennesker har stor værdi i vores samfund, og at vi anerkender det på lige fod med f.eks. det at være smed eller ingeniør! At give højere løn kan være med til at fastholde de, der arbejder i den offentlige sektor i dag. Voksenelevløn kan være med til tiltrække flere til at uddanne sig inden for området. Mange hilsner Anna Kirsten Hej Anna Kirsten. Jeg tror, at problemet ligger i, at der ikke er nok, der uddanner sig. Derfor må vi også gøre det mere attraktivt at studere. Jeg er enig i, at der muligvis er flere, der vil begynde en sådan uddannelse, hvis lønnen blev sat op. Det er dog ikke den eneste grund til at sætte lønnen op. Hvis vi satte lønnen op og forbedrede arbejdsforholdene, ville vi ikke se så mange, der forlod jobbet før tid på grund af nedslidning, eller fordi de søgte over til vikarbureauer eller privathospitaler. Jeg ser lønforskellen mellem private og offentlige som en stor trussel mod den offentlige sundhedssektor Maria Sloth Kære Maria! Jeg er enig i, at løn ikke kan gøre det alene. Der skal blandt andet være plads i de kommunale budgetter til at ansætte flere. For øjeblikket kæmper vore ansatte med nedslidning, stress og svære arbejdsforhold. Mange giver udtryk for, at noget af det sværeste er at gå hjem fra arbejde med dårlig samvittighed, fordi der ikke er tid og mulighed for at give den pleje og omsorg til deres brugere, som der er behov for. Vi skal have klokkestrengen og minuttyranniet væk og lade de ansatte sammen med den enkelte borger bruge deres sunde fornuft til at få hjælpen og omsorgen til at fungere. Simpelt hen flere hænder og mere tid til omsorg! Mange hilsner Anna Kirsten Hej Anna Kirsten Jeg kan kun være enig i, at vi skal have både flere hænder og mere i løn. Men jeg vil stadig gerne høre din holdning til privathospitaler. Det er jo fristende at skifte over til det private med de bedre lønforhold, de har der. Det resulterer naturligvis i endnu færre hænder på de offentlige sygehuse. Man ser også, at de letteste operationer og opgaver forsvinder over til det private, mens de tunge opgaver, dem der lider af en vanskelig sygdom, eller de, der ikke har råd til at betale selv, efterlades på de offentlige hospitaler, hvilket kun skaber mere stress. Kh Maria Sloth Kære Maria! Min holdning til privathospitaler er, at de skal være der som et supplement, men der skal strammes op, bl.a. over for lægernes mulighed for at kunne arbejde begge steder. Vi skal have gjort det attraktivt for læger og andet sundhedspersonale at arbejde inden for det offentlige, dvs. større fleksibilitet, mere ansvar uddelegeret, kortere kommandoveje, færre regler, flere rammer og klare mål. Vi skal udvikle det offentlige sundhedsvæsen, så det bliver det, danskerne helt automatisk foretrækker frem for det private. Det kræver tillid til og mulighed for de ansatte at vise, at de kan. For ellers er min frygt, ligesom din, at vi får et offentlig sundhedsvæsen på 2. klasse! Dem, der har penge, kan få, dem, der ingen har, må vente og tage den offentlige 2. rangs behandling ¿ det er det, vi for alt i verden skal undgå. Mange hilsner Anna Kirsten Hej Anna Kirsten Jeg synes,det er tåbeligt, at det offentlige betaler de private hospitaler for at tage de patienter, der ikke er plads til på de offentlige hospitaler. Behandlingsgarantien er god, men det giver ingen mening at poste pengene over i det private i stedet for at bruge dem på at udvide de offentlige hospitaler og ansætte flere. Med henhold til, hvordan vi får flere uddannede SOSU¿er, så kunne vi starte med at få en SU, der ligger over fattigdomsgrænsen. Man bliver hurtigt træt af pasta og ketchup, så hvis man havde råd til noget mere, kunne det være, vi kunne holde nogen flere på studierne. Maria Sloth [ Anna Kirsten Olesen er 49 år, har to voksne børn og er gift med Jan. Hun er født og opvokset i Sejlflod, og har boet i Aalborg Øst siden 1978. Anna Kirsten er kontoruddannet og tidl. tillidsrepræsentant for HK¿erne ved Aalborg Kommune og er nu ansat på løn- og personalekontoret. Hun har været byrådsmedlem i Aalborg siden 1994 for Socialdemokraterne. Folketingskandidat i Aalborg Østre Kreds. www.annakirsten.dk [ Maria Sloth er 19 år og bor i Aalborg, hvor hun til daglig arbejder for Folkekirkens Nødhjælp. Hun sidder i bestyrelsen af Enhedslistens Aalborg afdeling, samt i deres nordjyske region, og stillede op til folketingsvalget i 2007 for partiet. Ud over Enhedslisten er Maria aktiv i Folkebevægelsen mod EU, hvor hun sidder i arbejdsudvalget, samt i Socialistisk UngdomsFront, hvor hun er tidligere landsledelsesmedlem.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...