Flere penge på vej til den nye cykelsti?

Teknisk udvalg afgør i denne uge, om der skal skydes ekstra 350.000 kr. i etableringen af den nye cykelsti fra Gandrup til Loftbro ved Omfartvejen. Der er tidligere i byrådet blevet afsat 1,4 mio. kr. til projektet, men den nyligt afholdte licitation gav et resultat, der nu tvinger medlemmerne af teknisk udvalg til at forholde sig til forvaltningens ønske om at få de påkrævede, ekstra 350.000 kr. til anlægsopgaven. Forvaltningen har over for udvalget foreslået, at de ekstra 350.000 kr. tages fra udvalgets pulje til trafiksikkerhedsprojekter.