Lokalpolitik

Flere penge på vej til støttepædagogerne

Udvalg klar til at give støttepædagogordningen en økonomisk saltvandsindsprøjtning

DRONNINGLUND:Hvis børne- og kulturudvalget i byrådet får opbakning til forslaget, er der flere penge på vej til den økonomisk trængte støttepædagogordning i Dronninglund Kommune. Udvalget er således klar til her og nu at give kommunens støttepædagoger små 200.000 kr. mere at råde over i bestræbelserne på hele tiden at yde den bedst mulige strøttepædagogiske hjælp til børn med dette behov. De 60.000 kr. vil udvalget hente fra budgettet, hvor der i år er afsat det nævnte beløb til brug på forebyggelse/støttepædagogområdet, men andre 133.000 kr. skal hentes i den kommunale pladsgarantipulje, hvis det står til børne- og kulturudvalget. Sidstnævnte vil udvalget gøre for at imødegå et behov om flere ressourcer til at ændre på morgenåbnings-tiderne i specialfritidsordningerne. Det er ikke normalt, at der bruges penge fra pladsgarantipuljen til dét formål, men formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V), påpeger, at pladsgarantien bør gælde for alle børnegrupper i kommunen - og at det derfor er dér, at pengene skal findes, hvis ikke der skal udstedes en tillægsbevilling. Mens Peter Bandholm & Co. i børne- og kulturudvalget derfor håber, at byrådet vil sige god for den nævnte finansieringsmodel, så erkender udvalgsformanden også, at støttepædagogordningen i en årrække har haft trange kår i det kommunale budget. - Vi er i udvalget 100 procent enige om, at vi må acceptere, at antallet af børn med behov for støttepædagog er voksende - og at bevillingerne til dette ikke har udvist den samme vækstrate, siger Peter Bandholm og fortsætter: - Vi tilfører derfor med det her ressourcer til et område, der virkelig har behov for det. Peter Bandholm bemærker videre, at det ikke kun er de handicappede børn, der har har brug for støttepædagoger. - Det drejer sig også om børn fra truede hjem, og her er vores erfaring, at det ofte er disse børn, der senere henne i forløbet viser sig at blive megetdyre for kommunen at håndtere, siger han - og tilføjer: - Derfor er de ekstra penge til støttepædagogordningen også helt på linie med vores politik om, at vi vil prøve at sætte så tidligt ind som muligt over for børn som disse.