Flere penge til anbringelser af børn

HJØRRING:En økonomirapport på børne- og undervisningsområdet i Hjørring Kommune viser en merudgift i år på godt en mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til overskridelsen er bl.a. stigende udgifter til døgnanbringelser på handicapområdet. Merudgiften på godt en mio. kr. modsvares dog delvist af 400.000 kr. i statstilskud, ligesom merudgifter på skoleområdet på 400.000 kr. modsvares af mindreudgifter til økonomiske fripladser på daginstitutionsområdet. Overskridelsen er derfor samlet set på 600.000 kr., og politikerne i børne- og undervisningsudvalget skulle i går kigge nærmere på tallene og se, om de penge, der mangler, kan findes et sted. - Vi kan ikke på stående fod finde steder at spare men besluttede at følge udviklingen nøje. Vi kan helt generelt konstatere, at udgifterne til bl.a. døgnanbringelser stiger. Vi kan bare ikke sige, hvorfor det sker. Også udgifterne til vidtgående specialundervisning stiger, siger formanden for udvalget, Else Købstrup (V). Der skønnes i Hjørring Kommune merudgifter på 480.000 kr. til specialundervisning for elever, der er plejeanbragt på opholdssteder i andre kommuner. Merudgiften skyldes, at der flere elever plejeanbragt i år i forhold til sidste år, men Else Købstrup forklarer også, at undervisningen til børnene bliver dyrere og dyrere. - Det er den kommune, som eleven opholder sig i, der godkender taksterne, og derfor må vi bare appellere til de andre kommuner om at være opmærksomme på området.