Skolevæsen

Flere penge til børn og unge

Skoleledere vil opprioritere renoveringer, it og elever i mellemste klassetrin

AALBORG:- Det foreslåede budget er klart utilfredsstillende for skolevæsnet. Det mener repræsentanter for skolelederne i Aalborg Kommune, som netop har været samlet på Skansevejen Skole. Ifølge lederne forpligter det at være Danmarks tredje største skolevæsen, og samtidig stilles der i dag så mange krav til lærere og elever, at det er nødvendigt med gode rammer. - Vi bakker derfor op om skole- og kulturforvaltningens forslag om tilførsel af 75 mio. kr. til anlæg og 16 mio. kr. til vedligehold, hedder det i en udtalelse fra mødet. Skolelederne peger bl.a. på, at driftsmidlerne er blevet udhulet gennem manglende fremskrivninger og et stigende antal skal-opgaver, og der er også behov for en større indsats på mellemtrinet. - Aalborg Kommune har i mange år talt indskoling og udskoling men ikke i tilstrækkelig grad haft øje for, at problemer med skoletræthed og drop-out elever starter i mellemgruppen, mener skolelederne. På anlægsområdet foreslår de en langsigtet prioritering, som både tager udgangspunkt i en ny samlet renoveringsplan, men der bør også afsættes penge til indvendigt vedligehold, udvendigt vedligehold og legepladser. På driftssiden ønsker man - udover en styrket indsats for de mellemste klasser - et fast beløb på 2000 kr. pr. elev i 3. klasse, så der bliver råd til løbende udskiftning af de computere, årgangen har fået tildelt, og endelig mener skolelederne også, der er behov for at øge den tid, de får til at udføre deres arbejde. Bl.a. fordi der i dag er flere opgaver, som skal løses decentralt - men også øgede krav til uddannelse, personalepolitik og synlig ledelse.