Flere penge til børnehaverne

Udvalg foreslår fem millioner kroner ekstra til renovering og nyt byggeri

Børnepasning 9. september 2002 08:00

FJERRITSLEV: Nyt byggeri og renovering af gamle lokaler til børnepasning for i alt fem millioner kroner i 2003. Det kan blive en realitet, hvis byrådet vedtager et nyt forslag fra økonomiudvalget med borgmesteren i spidsen. På et møde torsdag gennemgik økonomiudvalget de udkast til kommunens budget for 2003, som fagudvalgene tidligere er kommet frem til. Økonomiudvalget besluttede at sende budgetudkastet videre til første behandling i byrådssalen 12. september - med forslaget om at bruge fem millioner kroner ekstra på anlæg til børnepasning i 2003 som den absolut væsentligste ændring. Det er endnu ikke besluttet mere præcist, hvor pengene eventuelt skal bruges, men med fem millioner kroner bliver der både tale om nybyggeri og renovering af gammelt, slår borgmester og formand for økonomiudvalget Otto Kjær Larsen (V) fast. Med økonomiudvalgets forslag vokser det samlede anlægsbudget i 2003 fra knap otte til knap tretten millioner kroner. Til sammenligning indeholder budgetudkastet forslag til besparelser på knap syv millioner kroner på driften i 2003. - Vi skal have noget byggeri sat i gang især indenfor børnpasningsområdet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har haft store pladsproblemer. Økonomiudvalget mener at dét har førstepriortet, siger Otto Kjær Larsen, om grunden til at netop børnepasningen skal tilgodeses med nyt byggeri. Byggeriet skal ifølge forslaget financieres ved hjælp af lån og kassetræk, der medfører udgifter på 500.000 kroner om året plus renter i 2004 og årene fremover. Udover de fem millioner kroner til børnepasning foreslår økonomiudvalget mindre budgetændringer til en samlet merudgift på i alt en halv million kroner i 2003. Penge som blandt andet skal bruges på kommunalplan, julefrokost på rådhuset, landsbylokalplaner og lederuddannelse.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...