Flere penge til den nye cykelsti

Teknisk udvalg har sagt ja til fra udvalgets diverse-konto at skyde ekstra 350.000 kr. i anlægget af den nye cykelsti fra Gandrup til Loftbro. Der var af byrådet oprindeligt afsat 1,4 mio. kr. til opgaven, men den nyligt afviklede licitation gav et resultat, der på grund af de vanskelige jordforhold i området lå de nævnte 350.000 kr. højere end ventet. Sagen skal en tur rundt om økonomiudvalget og byrådet, inden det endelige grønne lys til ekstrabevillingen kan gives, men et ja herfra ventes at være en formsag, idet teknisk udvalg selv vil påtage sig ekstraudgiften.