Flere penge til folkekirkerne

Menighedsrådene i Fjerritslev Kommune får 500.000 kroner mere at gøre med i 2003. Kirkeskatten forbliver uændret.

FJERRITSLEV:Kirkeskatten for 2002 er 1,35 procent i Fjerritslev Kommune. Og der er hverken udsigt til stigninger eller lettelser i 2003. Hanherred Provstiudvalg har netop godkendt menighedsrådenes budgetter for 2003 i Fjerritslev, Brovst og Hanstholm Kommuner. Og de samlede udgifter er afstemt med, at kirkeskatten forbliver uændret næste år. På grund af et voksende udskrivningsgrundlag betyder den uændrede skatteprocent, at budgetterne for Fjerritslev Kommunes 12 menighedsråd tilsammen vokser fra 9,4 til 9,9 millioner kroner. Men provsti-udvalget mener ikke, det er tidspunktet at sænke kirkeskatten. - Jeg ville ikke have noget imod at kunne sætte skatten ned. Kirkeskatteprocenten i de små kommuner er forholdsvis høj, fordi der er mange kirker i forhold til indbyggertallet. Men det er ikke realistisk at sænke skatten nu. Så har vi ikke råd til at vedligeholde kirkerne, siger Provst Poul Farsinsen. Det har været nødvendigt at tilgodese menighedsrådene i 2003 på grund af den omfattende restaurering af Kollerup Kirke og en nødvendig istandsættelse af Thorup Præstebolig et par år før planlagt, mener provsten. Han gør opmærksom på, at menighedsrådene bruger 60 procent af budgettet på lønudgifter til kirkebetjeningen og kirkegårdspersonalet. - Når der så er afholdt udgifter til daglig drift af kirker og kirkegårde, er der mildt sagt ikke meget at rutte med til andre initiativer. Selvom budgettet vokser i 2003, har provstiudvalget været nødt til at skære cirka en million i menighedsrådenes budgetudkast, før de kunne gennemføres uden skattestigninger.