Flere penge til forsvar

Der hersker ingen tvivl om, at forsvaret trækker et meget stort læs med løsning af internationale opgaver.

Ikke mindst hæren er meget hårdt spændt for, men buen er også stram i de andre værn. I forbindelse med Forsvarskommissionens arbejde op til det kommende forsvarsforlig, står det klart, at der savnes sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Herunder mangler der penge til nødvendige materielinvesteringer. Der sker reelt en nedslidning af forsvarets produktionsapparat. Og det er komplet uholdbart i længden. Det er i Danmarks klare interesse, at vi har et effektivt forsvar som redskab til at føre en aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik. Dygtige og velmotiverede danske soldater gør hver dag en stor forskel i Afghanistan og i andre brændpunkter, hvor der skal bekæmpes terrorister eller skabes grundlag for stabilitet og demokrati. I vore dage handler begrebet forsvarsvilje ikke blot om forsvaret af dansk territorium. Det handler også om viljen til at kæmpe for frihed, folkestyre og menneskerettigheder ude i verden. Her skal vi også i årene frem yde et robust dansk bidrag - som et fremskudt forsvar af vore kerneværdier og bekæmpelse af terror. Vi har derfor et politisk ansvar for, at Forsvaret råder over de fornødne bevilliger til at sikre soldaterne en førsteklasses uddannelse og det bedst tænkelige materiel. Også selvom det betyder, at der må findes flere penge i de kommende år. I øvrigt er det tankevækkende, at Danmark langt fra lever op til NATO-målsætningen om et forsvarsbudget på to pct. af BNP - vi yder blot 0,7 pct.. Der er rigeligt med plads til forbedring.