Flere penge til frivillige

64.000 kroner mere på budgettet

HOBRO:En lang række foreninger i Hobro Kommune kan glæde sig over, at de får flere kommunale tilskudskroner end de har søgt om til deres frivillige sociale arbejde. Socialudvalget har gentaget kunststykket fra januar måned. Dengang som nu fandt politikerne penge på budgettet, så tilskuddet til ældreomsorg kunne forhøjes med øjeblikkelig virkning. - Det kan ikke nytte, at vi politikere går i små sko, når det handler om at påskønne borgernes frivillige arbejde. I udvalget er vi enige om, at det frivillige sociale arbejde skal have et løft, siger socialudvalgsformand Hans Poulsen (S). På budgettet for i år var der afsat 136.000 kroner til de frivillige hænder. Det beløb har politikerne hævet til 200.000 kroner. Godt halvdelen, 101.000 kroner, blev fordelt på socialudvalgsmødet forleden. De resterende 99.000 sættes der foreningsnavne på senere på året. I alt 25 foreninger har søgt om del i Hobro Kommunes penge til frivilligt socialt arbejde, og fire af dem har fået afslag. Socialudvalget har ved tildelingen af tilskud lagt vægt på, at foreningerne er lokalt forankrede. Her følger så, hvem der har søgt, og hvad de har fået: Nordjyllands Krisecenter for mænd, 0, Selvhjælp i Himmerland, 0, Hobro Pensionistforening, 4.000, Ældre Sagens lokalkomité i Hobro, 6.000, Røde Kors' besøgstjeneste, 4.000, Blå Kors' Værested Madam Blå, 4000, Ældre hjælper ældre i Hobro, 4000, Motionsgruppen på Odinsgård, 1000, Hobro Krisecenter, 7000, Frivilliggruppen, 5000, Den kommunale Pensionistklub, 4000, Sund Motion for seniorer, 3000, Frivilligkontorets angstgruppe Tusindfryd, 0, Frivilligkontoret, 10.000, Optimisterne, 4000, Bie Centrets centerråd, 8000, ASF Dansk Folkehjælp, 5000, Den ældrevenlige Landsby, 2000, Hobro Fibromyalgigruppe, 3000, Foreningen for livskvalitet for demte og pårørende, 5000, Studiekredsen for ældre, 8000, Ældre hjælper ældre, 6000, Skleroseklubben i Hobro, 3000, Get af lift, 5000, Børns Vilkår, 0.