Flere penge til idrætsforening

Hjallerup Marked har givet flere penge til Hjallerup Idrætsforening

HJALLERUP:Hjallerup Idrætsforening har haft et godt år i 2006, hvor det er lykkedes i et godt samarbejde mellem bestyrelse og foreningens mange udvalgsmedlemmer og ledere at styre den store forening med 750 medlemmer og 60 fodbold- og håndboldhold i forskellige turneringer så godt, at de budgetter, rammer og kriterier der var opstillet ved årets start, stort set alle er blevet fulgt og overholdt. Der havde dog undervejs været udskiftninger af personer på nogle poster, oplyste formanden Kenneth Mølbjerg Jørgensen. Således var Erik Østergaard på kassererposten afløst af Henrik Ladefoged, der ikke ønsker at fortsætte, og derfor fremover bliver afløst af Dorte Bering Bonkegaard. Marianne Morell havde forladt bestyrelsen, da hun blev valgt som formand for Hjallerup Idrætscenter og var blevet afløst af Leif Rasmussen, der på grund af sygdom havde overladt sin post til anden suppleanten Steen Karlsen. Der er tilfredshed i hovedbestyrelsen med, at idrætsforeningen er kommet med i idrætssamvirket i den nye kommune, hvor der tilsyneladende er udsigt til en bedre økonomisk ramme for foreningen end der var i Dronninglund Kommune. Hertil kommer, at et godt Hjallerup Marked havde givet klubben en større indtægt end forudset, at der igen i år havde været indtægter fra klublotto, julebingo og pæne tilskud fra HIF’s Venner, så regnskabet viste, at året havde været godt set fra et økonomisk synspunkt. Foreningernes Erhvervsklub havde både givet nye aktiviteter og et godt økonomisk resultat, men formanden fandt, at man fremover skulle yde større hjælp til lederne i erhvervsklubben fra foreningens side. Efter formandens beretning fortalte håndboldafdelingens formand Anna-Birte Andersen om årets gang indenfor håndbold, mens fodboldformanden Hans Henrik Sørensen aflagde beretning for fodboldområdet. Regnskabet viste et pænt økonomisk overskud. OS