Flere penge til Øland Golfbane

Kommunen ser udvidelse som god investering og forhøjer tilskud

ØLAND:Et ekstra tilskud fra Brovst Kommune til udvidelsen af Øland Golfbane fra ni til 18 huller er med til at lette finansieringen for Øland Golfklub. Byrådet havde i første omgang bevilget to mio. kr. til baneudvidelsen. Men politikerne har nu besluttet at forhøje tilskuddet til 2,8 mio. kr. Beløbet skal dække udgifterne til erhvervelse af jord og ejendom, og kommunens tilskud bliver dermed i første omgang til et indskud, idet kommunen bliver ejer af den nyerhvervede jord, indtil banen er færdig. Derefter vil jorden blive overdraget til golfklubben. - Vi har valgt at forhøje tilskuddet til golfbanen, fordi vi anser den for en væsentlig investering i fremtiden, både for lokalsamfundet Øland, Brovst Kommune og den kommende Jammerbugt Kommune, siger borgmester Mogens Gade (V). - Samtidig får vi mulighed for at følge, at lokalplanen for baneudvidelsen bliver fulgt til punkt og prikke, tilføjer Mogens Gade, der glæder sig over, at alle 11 indsigelser mod golfbanen nu er imødekommet gennem forhandlinger og dialog. Indsigelser fra naboer og lokale beboere gik hovedsagelig på, at skov og fredskov skulle inddrages til golfbane. Projektet er nu ændret, så hverken skov eller fredskov indgår i projektet. En indsigelse fra Direktoratet fra FødevareErhverv, der fandt arealinddragelsen for stor til golfbanen, er nu også fjernet. Direktoratet har stillet sig tilfreds, efter at arealindtaget nu er blevet mindre. - Dermed skulle alle indsigelser være imødekommet, siger Mogens Gade. - Vi har netop fået Dansk Golf Unions blå stempel for den planlagte baneudvidelse, så vi nu kan gå i gang med at detailprojektere, siger Ejner Bering fra Øland Golfklubs bestyrelse. Vi ville gerne have haft noget mere jord for at kunne få den helt optimale bane, men vi får alligevel en absolut tilfredsstillende bane. Udvidelsen til de 18 huller ventes i alt at koste ca. ni mio. kr. Bestyrelsen venter, at arbejdet vil kunne sættes i gang straks efter sommerferien, og at den nye bane vil kunne tages i brug i sommeren 2007.