Børnepasning

Flere penge til tidlig pasning

SINDAL:Børne- og kulturudvalget lægger op til, at muligheden for udvidet morgenåbning i daginstitutionerne fastholdes, men at ordningen fremover administreres af institutionerne. I øjeblikket benytter forældre til 10 børn sig af muligheden, hvilket betyder, at tre børnehaver, en skolefritidsordning og en landsbyordning har åbent fra kl. 06. Det koster 10 kr. ekstra pr. dag, og børne- og kulturudvalget indstiller, at ekstrabetalingen skal tilfalde institutionerne. Medvirkende til udvalgsbehandlingen på mødet forleden var en ønske om flere pædagogtimer, hvilket giver en nettoudgift på 27.770 kroner, når den øgede betaling er indregnet. For antallet af tilmeldte børn er så stort, at der ikke er budgetmæssig dækning i budget 2005. - Den udgift tager vi med i forbindelse med budgetopfølgningen, men det er ikke sikkert, at udvalget selv kan finde pengen ved opfølgnigen Jeg har bedt forvaltningen om at finde en model for fordelingen af de ekstra penge til institutionerne, siger børne- og kulturudvalgets formand Ole Eskesen (S). Den udvidede morgen-åbning er lavet for at ingen forældre forhindres i at møde på arbejde.