Flere penge til trafik- sikkerhed og cykelstier

På teknik- og miljøområdet bliver der ifølge budgetoplægget sat flere penge af til trafiksikkerhed næste år.

teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V) er godt tilfreds med budgetoplægget.

teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V) er godt tilfreds med budgetoplægget.

I alt bruges der 12 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. mere. - Det er jeg rigtig glad for. Magistraten har lyttet til mine argumenter om, at vi skal afsætte flere penge til trafiksikkerhed. Det er ganske enkelt nødvendigt, siger teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V) Desuden bliver der afsat syv mio. kr. mere til cykelstier i budgetoplægget. Det betyder bl.a., at beboerne i vestbyen endelig kan se frem til, at et mangeårigt ønske om en cykelsti på Annebergvej går i opfyldelse, ligesom man vil lave en ny cykelsti til universitetet. City Syd går som planlagt Med hensyn til vejinvesteringerne i City Syd, så går det ifølge rådmanden efter køreplanen med hensyn til de 325 mio. kr., der er afsat over årene. - Det kører som planlagt, og vi har afsat de penge, som vi mener, at vi kan nå at bruge. Havnefronten bliver gjort færdig, undtagen arealerne omkring havnehuset, der bliver udskudt fra 2010 til 2011 på grund af det ufærdige byggeri. - Men sker der det, at Havnehuset bliver færdig i 2010, så anlægger vi i samme takt, siger Mariann Nørgaard. Man har droslet fuldstændig ned for byggemodningen, men der er dog stadig gamle varer på hylderne. Med hensyn til projektet med åbningen af Østerå, er projektet udskudt. - Vi mener ikke, at vi kan finde finansiering til det store projekt lige nu. Som spidskandidat for Venstre er Mariann Nør- gaard godt tilfreds. - Vi har kun skåret de steder, hvor Aalborg i forvejen ligger højt, så vi kommer ikke ned under niveau i forhold til de byer, som vi sammenligner os med.