Lokalpolitik

Flere penge til turistforening

Økonomiudvalget er klar til at kaste 78.000 kr. ekstra i støtteposen

HALS:Økonomiudvalget er indstillet på at give den nye Hals Turistforening en økonomisk saltvandsindsprøjtning på 78.000 kr. i 2004. Det står klart efter denne uges møde i økonomiudvalget, hvor der blandt andet blev set nærmere på udvalgets budgetønsker for 2004. Her optræder det øgede tilskud til turistforeningen som nummer to på udvalgets prioritetsliste - kun overgået af en lille, uundgåelig post på 20.000 kr. til Region Aalborg Samarbejdet. Økonomiudvalgets velvillige indstilling over den nye turistforening følger i kølvandet på en årrække, hvor også den gamle - og nu konkursramte - turistforening var på udkig efter flere kommunale støttekroner. - Det var spørgsmålet om, hvorvidt turistbureauet skulle fortsætte som et såkaldt grønt I-bureau eller som et rødt bureau, og her er der altså nu blevet fremført nogle fornuftige argumenter for at bevare dets status som grønt bureau, forklarer borgmester og økonomiudvalgsfomand Bent Sørensen (S) med henvisning til de markedsførings- og medarbejdermæssige forskelle, der er på et grønt og rødt turistbureau. - Det viser, at vi prioriterer turistfremmearbejdet højt, tilføjer Bent Sørensen. Det kan i øvrigt om den kommunale støtte til turistforeningen siges, at der i indeværende år gives et støttebeløb på 472.000 kr., ligesom også huslejen for turistbureauet på cirka 130.000 kr. betales af kommunen. Ud over de allerede nævnte to poster på økonomiudvalgets budget-ønskeliste er der som nummer tre på listen et ønske om at få 250.000 kr. som et engangsbeløb til det arbejde, der i forbindelse med Stafet God Arbejdsplads udføres i forbindelse med kommunens bestræbelser på gøre kommunens arbejdspladser mere attraktive. Samtidig vil udvalget gerne have afsat ekstra 108.000 kr. til en udvidelse af den kommunale konsulentkonto. - Vi oplever, at vi bliver involveret i mere og mere komplicerede sager - som for eksempel med Polar Seafood, hvor der var behov for advokatbistand - og derfor skal der også være penge til at indhente hjælp udefra, forklarer Bent Sørensen. Dernæst vil økonomiudvalget gerne have afsat en bufferpulje på 100.000 kr. til det fortløbende arbejde med at gennemføre den nye økonomiske decentralisering i kommunen, ligesom udvalgsmedlemmerne som nummer seks på listen vil bede kollegerne i byrådet om at få 200.000 kr. til etablering af et nødstrømsanlæg på rådhuset. Sidste punkt på økonomiudvalgets ønskeliste er 300.000 kr. til etablering af et nyt ventilationsanlæg i centerafsnittet på rådhuset i Gandrup. Byrådet samles 25. og 26. august til et par budget-prioteringsdage bag lukkede døre, og her vil ønskerne fra økonomiudvalget blive stillet over for tilsvarende ønskesedler fra de andre, stående fagudvalg.