Graviditet

Flere piger under 18 år søger om abort

Tilladelserne uden forældrenes samtykke gives især til piger med indvandrerbaggrund

KØBENHAVN:Piger under 18 år søger oftere end tidligere tilladelse til en abort. Sidste år henvendte 72 piger sig til amternes abortsamråd med ønsket om at få en abort uden forældrenes samtykke, viser en ny opgørelse fra Abortankenævnet. Blandt pigerne er især mange indvandrere, som af frygt for at blive udstødt af familien ikke tør fortælle, at de er gravide. - Indvandrerforældrenes reaktion kan være meget voldsom, og derfor får pigerne næsten altid en tilladelse fra amtet, siger formand for Abortankenævnet Torben Hvid. Tilladelserne gives desuden til piger, som på grund af voldsomme uoverensstemmelser med forældrene ikke længere bor hjemme. Derimod gives der normalt afslag, hvis pigerne bor hjemme og har et rimeligt forhold til forældrene. - En abort kan være traumatiserende for en helt ung pige, og derfor mener vi, at det er vigtigt, at forældrene ved det, så pigen senere har nogen at støtte sig til, siger Torben Hvid med henvisning til de 12 piger, som fik afslag i amtet. Antallet af ansøgninger har gennem de seneste år svinget. Flest i 2001 (74), mens der i 2002 og 2003 skete et betydeligt fald. Ifølge loven om svangerskabsafbrydelse skal der under normale omstændigheder indhentes samtykke fra forældrene, hvis pigen er under 18 år. /ritzau/