Lokalpolitik

Flere pladser på Hospice Vendsyssel

Regionsrådet skal 12. maj tage stilling til, hvorvidt der skal etableres flere hospicepladser i regionen, og hvor de i givet fald skal placeres.

En ny regional rapport fastslår, at der er behov for flere pladser, og Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at der i Nordjylland ud over de nuværende 18 pladser er behov for yderligere 11-12 pladser. Venstres regionsrådsgruppe ønsker flere pladser. I første omgang ønsker vi, at Hospice Vendsyssel i Frederikshavn udvides til 12 pladser. Samtidig ønsker vi, at det skal undersøges, hvor der yderligere skal oprettes hospicepladser. Indtil disse pladser er blevet etableret, skal der oprettes palliative senge på de sygehuse, hvor de ikke allerede findes. Jeg håber, regionsrådet kan godkende, at der straks oprettes yderligere seks pladser på det nye hospice i Frederikshavn. Beregninger viser, at det er langt billigere at drive 12 pladser frem for seks. Den besparelse, der opnås, kan bruges til, at andre områder i regionen får gode forhold for de døende. Venstre rejste allerede sagen i forbindelse med budget 2009, men kunne ikke få flertal for ideen. Men nu fortsætter vi kampen. Hvis regionsrådet 12. maj bakker op om forslaget, vil byggeriet af det nye hospice i Frederikshavn umiddelbart kunne startes, så de første patienter kan modtages i løbet af 2010!