Flere private job

Svenskerne har gjort det. Irerne har gjort det - hvad skulle være til hinder for, at Danmark gør det?

Jeg taler om vækst i form af jobskabelse i den private sektor i Danmark. Irland var i 80'erne blevet et fattigt udkantsområde af Europa. Sverige var i lang tid et studium i voksende arbejdsløshed undtagen i den opsvulmede offentlige sektor - ikke ulig den nuværende danske tilstand. Hvad har svenskere gjort? De har skabt vilkår der understøtter jobskabelse i den private sektor ved at indføre lavere skatter og afskaffe formue og arve beskatning, udbetale lavere velfærdsydelser, fastsætte højere pensionsalder (den er nu 67 år), reformere uddannelsessektoren og sundhedssektoren. Det sidste ved blandt andet at indføre initiativer af offentlige-private partnerskab (OPP)-karakter, hvor den private sektor på skatteborgernes regning driver skoler, hospitaler og sundhedsklinikker med fortjeneste (profit) og med synlige bedre resultater. Hvad gjorde Irland? De indførte flere tiltag samtidig: Flere (kvinder) kom på arbejdsmarkedet; Lav beskatning - virksomhedsbeskatning på 12,5 pct., udenlandsk investering blev tiltrukket; Investering i kompetencegivende uddannelser, fleksibelt arbejdsmarked i samarbejde med pragmatiske fagforeninger, immigrationspolitik der vægtede kvalifikationer frem for pointsystem. Disse tiltag resulterede i en realløn, der skabte konkurrencedygtige produkter/services, og skabte en intern devaluering, som tilsammen øgede eksporten for Irland. Det var mange faktorer tilsammen, men den mest interessante i denne sammenhæng var det faktum at virksomhedsbeskatningen på 12,5 pct. skaber proportionelt større overskud sammenlignet med de fleste andre vestlige lande. Som Konservativ Folketingskandidat vil jeg arbejde for at vilkårene for fortsat at fremme etablering af danske virksomheder bliver så gunstige, at udenlandske investorer ser Danmark som et gunstigt marked.