Flere private

Jeg håber, at Lars Løkke Rasmussen bygger sin plan om en sygehussektor uden regioner på forudsætninger, der kræver initiativer af offentlig-privat partnerskabs (OPP) karakter. Initiativer, der lader alle ikke-lægefaglige og ikke-sundhedsfaglige opgaver overgå til den private sektor.

Hele den administrative del af sygehussektoren er der yderst kompetente private virksomheder, der kan klare - dette gælder også den ikke-sundhedsfaglige service/facility-management. Den resterende del af de regionale administrative opgaver håber jeg bliver udbudt/udlagt til relevante private organisationer/virksomheder, eks. regional udvikling til erhvervslivets koordinerende organer, da disse er tættest på erhvervslivet som bør være lokomotivet der trækker den regionale udvikling; bogholderi af forskellige art til private service enheder osv. Jeg ved, at mine ønsker vil vække ramaskrig hos nogen, specielt de ansatte i regionerne - og dem er der en del af. Men rent samfundsøkonomisk har vi mere brug for privatsektor-arbejdspladser end en oppustet offentlig forvaltning. Jeg håber, at Lars Løkke Rasmussen i nær fremtid, når han forsvarer sit holdningsskifte, også vil blive respekteret for at kunne handle i henhold til en skærpet økonomisk krise der ikke var til stede da han støbte kuglerne til kommunalreformen. Som konservativ folketingskandidat vil jeg arbejde for en nedlæggelse af regionerne.