Flere problemer med skolereform

70 pct. af lærerne oplever, at den ny type skoledag ikke gavner

Arkivfoto

Arkivfoto

BRØNDERSLEV:70 pct. af lærerne og pædagogerne oplever, at den ny måde at skrue en skoledag sammen på overhovedet ikke, næsten ikke eller i ringe grad giver dem bedre mulighed for at gøre børnene så dygtige som muligt.

Det er et af flere svarresultater, der kan læses i en ny evaluering af, hvordan det går med at få skolereformen gjort til virkelighed i Brønderslev Kommune - flere af de nye elementer i skoledagen er blevet undersøgt.

- Det synes jeg, er trælst, og den udvikling er bekymrende. Det er en af de ting, man skal have fokus på, siger udvalgsformand Lone Birkmose Lex (V), der tror på, at det også hænger sammen med, at evalueringen er sket kort inde i den ny reforms levetid og kort efter, at de nye arbejdstidsregler for lærerne kom til.

- Når vi evaluerer igen, så er de forhåbentligt betydeligt mere positive. Der er også udfordringer med, at der er mangel på materialer. Der er kommet nye fag, hvor for eksempel engelsk rykker frem tidligere, og så skal der være nye bøger, siger hun.

Heller ikke eleverne giver udtryk for begejstring for den ny og længere skoledag. 84 pct. af eleverne oplever ifølge evalueringen, at de er trætte eller udmattede efter en skoledag, og 59 pct. af lærerne oplever, at eleverne overhovedet ikke, næsten ikke eller i ringe grad er blevet gladere for deres skolegang sammenlignet med før skolereformen.

Mange fravælger lektiecafé

- Lektiecaféen bærer præg af, at det stadig er frivilligt, og jeg tror, man vil se, at der generelt bliver et bedre udbytte af lektiecaféerne, når man får gjort dem obligatoriske og kan organisere tiden bedre, siger Lone Birkmose Lex.

Omvendt oplever 51 pct. af lærerne og pædagogerne, at eleverne i nogen, høj eller meget høj grad får hjælp, mens 45 pct. af eleverne har samme oplevelse.

Også de nye timer med understøttende undervisning har været under lup, og her oplever 27 pct. af eleverne, at de ny timer gør det lettere at lære noget, mens 43 pct. ikke mener, det er tilfældet.

- Der er en udfordring, og vi skal have mere fokus på det. Det ser ud til, at man ikke synes, det støtter nok op omkring fagundervisningen, siger Lone Birkmose Lex.

Der er også målt på, hvordan det går med at arbejde målorienteret, og evalueringen viser, at det går godt. Med reformen kom der krav om 45 minutters daglig bevægelse - her oplever 29 pct. af eleverne, at der er kommet mere bevægelse, mens 61 pct. ikke synes, de oplever det.

Overordnet set hæfter Lone Birkmose Lex sig ved, at evalueringen er gennemført tidligt i reformens levetid, og det mener hun, at den bærer præg af.

- Det er tydeligt at se, at vi er i gang, men at der også stadig er masser, der skal arbejdes med. Vores indtryk er, at der arbejdes ihærdigt med det, konkluderer hun.

I evalueringen peges der også på et økonomisk problem med reformen - bla. at de ekstra timer kræver flere undervisningsmaterialer.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.