Flere protester fra V. Hassing Skole

Skolevæsen 18. september 2002 08:00

Også medlemmerne af den faglige klub på V. Hassing Skole (lærere og børnehaveklasseledere) har protesteret over Socialdemokraternes forslag om højere klassekvotienter. De påpeger bl.a., at de nuværende tre 1. og tre 3. klasser vil blive lagt sammen til to, og at det samme muligvis vil ske for de nuværende tre 4. klasser. Den faglige klub betegner det endvidere som "fuldstændig urealistisk" at leve op til folkeskoleloven med 27 elever i klasserne. Protesterne fra forældrene i 1. klasserne og fra skolens faglige klub bakkes op af V. Hassing Skolebestyrelse, som samtidig peger på, at man i forbindelse med indførelsen af Ny Skoledag blev lovet, at der blev sat nok penge af i kommunebudgetterne til at køre projektet igennem.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...