Flere regler med Fogh - ikke færre

Regelforenkling. Hvordan går det egentlig med Foghs højt roste klapjagt på fæle regler, der gør hverdagen sur for danskerne?

Det må man kunne få et indtryk af, hvis man kigger på bare ét område. Herom senere, for det er jo for borgerlige regeringer god tone at tale om "færre og enklere regler". Det gjorde Poul Schlüter i samme sekund, han var blevet statsminister, og det samme har Fogh gjort. Det vil sikkert vise sig at være meget uklogt at satse på regelforenkling som borgerlig mærkesag, men de partier har jo heller ikke så meget i den politiske bagage. Efter ti år med Schlüter førte "regelforenklingen" til, at Danmark anno 1993 aldrig nogensinde havde haft så mange regler og forordninger. Intet under, at Schlüter lige så stille lod "regelforenklingen" forsvinde fra sin politiske dagsorden. Alt tyder på, at Fogh styrer i samme retning. Det er ikke noget, vi blot tror – det er noget vi ved. Finansministeren har godt nok en høj cigarføring på området. Læs bare, hvad ministeriet skriver: "Regeringen har et mål om at forenkle love og regler samt forenkle administrationen i den offentlige sektor." Derfor har Thor Pedersen oprettet et "regelpoliti" på ti medarbejdere, som har "til opgave at koordinere oprydningen i gamle love og regler samt sikre, at nye love og regler ikke medfører flere byrder end højest nødvendigt for virksomheder og borgere." Finansministeren slutter præsentationen med en manisk opfordring: "Borgerne kan desuden henvende sig til enheden, hvis de modtager uforståelige breve fra det offentlige." Vi må da håbe, at der er borgere, som vil henvende sig. Vi kunne eksempelvis tænke os, at danske fiskere ville reagere. For noget tyder på, at Thors regelpoliti ikke er nået til Marianne Fischer Boels fødevareministerium. For nylig havde Strandby Fiskeriforening generalforsamling, og hvis man vil vide, hvordan Fogh-regeringen tackler "regelforenklingen", så holdt formand Svend-Erik Andersen en lærerig beretning. En ting er, at fiskeriet bestemt ikke har gode vilkår. En anden ting er det ufatteligt bureaukratiske system, Fogh-regeringen slår fiskerne i hovedet med. Fiskeriformanden betegnede systemet med den såkaldte havdageregulering som udtryk for et "overvågningssamfund", der må være "pinlig for en liberal minister". Formanden beskrev levende, hvordan dagen flasker sig for en fisker, som skal bruge trykknaptelefon til indberetning af fiskeriets omfang. Fiskeren skal pr. telefon indberette, at han er sejlet ud, hvorfra han er sejlet ud, hvilke redskaber han vil bruge og hvor mange fisk han har ombord. Så får han et kontrolnummer til logbogen, hvor de samme oplysninger noteres. Derefter tænder han satellitovervågningen, og endelig kan han lovligt begynde fiskeriet. Ved rejsens afslutning kommer så en endeløs række regler for afrapportering til fiskeridirektoratet. Det kan ikke undre, at fiskeriformand Svend-Erik Andersen i Strandby kan konkludere: "Det kan ikke være liberal politik at stå inde for sådan et system." I det hele taget er det vel umuligt at finde et erhverv, som fungerer med den samme grad af kontrol. Med de begrænsninger, som EU-aftalerne naturligvis giver, er der selvfølgelig brug for klare regler for fiskeriet. Men meget tyder da på, at Thors "regelpoliti" har overset noget. For under Fogh har vi ikke fået færre og enklere regler. Hverken på fiskeriområdet eller andre steder. Endnu en borgerlig mærkesag ligger i ruiner, og igen siger VK ét og gør noget andet. Også under en ny SR-regering må vi have styr på fiskeriet, men der kan vel laves systemer af en mere smidig art. Bjarne Laustsen, Drosselvænget 2, Støvring, er folketingsmedlem (S).