Hospitaler

Flere ressourcer

Jeg læste (22.9.) i Århus Stiftstidende et debatindlæg af Conny Jensen, medlem (S) af regionsrådet, og Mogens Jensen, folketingsmedlem (S).

Emnet var deres kritik af det danske sygehusvæsen. Jeg må nok sige, at jeg ikke er enig i den kritik, de fremsætter i deres indlæg, som ligner meget af den kritik, der kommer fra alle oppositionspartierne. Alt, hvad den siddende regering laver og foretager sig, er kritisabelt, og det har et formål, nemlig at de selv kan få magten ved næste valg. Jeg tvivler dog stærkt på, om det sker, og jeg tror heller ikke på, at de kan gøre det bedre end VKO, som har lavet et godt og solidt samarbejde til fordel for den danske befolkning. Vores sygehusvæsen, synes jeg, er af høj kvalitet og det ser ud til, at vore offentlige sygehuse er ved at få et godt samarbejde med landets privathospitaler, som altid har været en torn i øjet på alle de partier, der står udenfor regeringen. Jeg mener, at vore privathospitaler ikke skal være konkurrenter til de offentlige sygehuse, men tværtimod skal være samarbejdspartnere, og udviklingen peger i den retning. Med hensyn til sundhedsforsikring, som de to skribenter giver udtryk for, at de er meget imod, har jeg en lidt anden opfattelse af, da jeg mener, at det er en rigtig god idé at forsikre sig ved sygdom, og det tror jeg, at mange flere vil gøre fremover. Generelt er det min opfattelse at vi fremover skal investere mange flere penge og ressourcer i vores Sygehus og Sundhedsvæsen, og det vil være en stor udfordring for de kommende politikere at løfte denne opgave.