Flere ris til Kennedy Arkaden

TK Development og borgmester får årets rispris, mens rosprisen går til entreprenør for renovering af bygning i Jyllandsgade

Lokalpolitik 1. juni 2005 06:00

AALBORG: Der er kun cirka 200 meter mellem Kennedy Arkaden og den klassiske bygning på hjørnet af Jyllandsgade og Niels Ebbesens Gade. Den ene bygning er nænsomt renoveret, mens den anden ødelægger et helt område. Det mener Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg, der fredag uddeler årets rispris og rospris. Foreningens formand kritiserer samtidig byrådet for ikke at udstikke klare retningslinier for byggeri og byrum. Foreningens for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg forsøger at beskytte den bygnings- og landskabsbundne kulturarv mod forfald, forsimpling og nedbrydning. Derfor er der grund til at uddele risprisen til Kennedy Arkaden tildeles TK Development som bygherre og til borgmester Henning G. Jensen (S). - Det er ham, der har trumfet byggeriet igennem, så det er hans ansvar, siger Jørgen Elsøe Jensen, formand for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Han forklarer, ar pladsen ved jernbanestationen blev anlagt i begyndelsen af forrige århundrede og blev bebygget med udadvendte bygninger, der passede til pladsen volumen, og det var bygninger, der i deres skala og detalrigdom var fulde af tidens selvværd, tro på fremskridtet og forhåbning. Men Kennedy Arkaden forsimpler med sin indadvendte arkitektur og alt for store volumen J. F. Kennedys Plads. - Hvor pladsen og bygningerne fra 1900-årenes begyndelse udstråler en forfinet by- og bygningskultur, er den nye arkade et stort, mørkt skrummel, indadvendt og anmasende i sin sammenhæng, mener Jørgen Elsøe Jensen. Ros tfor nænsomhed Rosprisen gives til entreprenør Bill Nielsen for den nænsomme renovering af den store bygning på hjørnet af Jyllandsgade og Niels Ebbesens Gade. Bygningen er tegnet af arkitekt Ejnar Packness i 1924. "Bygningen virker i kraft af sine enkle og sikre proportioner og udgør et højdepunkt i nyklassicismen i Nordjylland. Ros til bygherren for at respektere bygningens kvaliteter og for at bringe dem med ind i fremtiden", hedder det i begrundelsen for valget. Jørgen Elsøe Jensen kritiserer byrådsmedlemmerne for ikke at udstikke klarer retningslinier for byggeri og byrum. - Der er tilsyneladende ingen vilje til i det mindste at undersøge, hvilke kulturmiljøer der findes i byen og i kommunen og respektere dem i planlægningen. Den svaghed, der udvises på dette felt, og de mange ad hoc-løsninger vil uvægerligt forsimple byen og udstille de problemer, man i vor tid havde med at omstille sig fra industri til til innovation og viden, forklarer formanden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...