Sædelighedsforbrydelser

Flere sædelighedsforbrydelser

HJØRRING:Da der var nytårsparole hos Hjørring Politi, kunne politimester Poul Nørgaard berette om en kraftig stigning i antallet af sædelighedsforbrydelser - nemlig fra 44 sager i 2003 til 61 i 2004. Stigningen indbefatter en forøgelse af antallet af voldtægter fra tre til otte. - De fleste sædelighedsbrydelser handler om misbrug af mindreårige, men jeg tror egentlig ikke, at stigningen betyder, at der er reelt er flere sager nu end tidligere. Det er snarere holdningen i samfundet, der har ændret sig, således at langt flere sager nu anmeldes, siger Poul Nørgaard med henvisning til både private borgere, der anmelder og med henvisning til de internationale pædofile netværk, som jævnligt optrevles med anholdelser i mange lande til følge - altsammen forhold, der giver flere sager for de lokale politikredse at forholde sig til. Også indenfor dokumentfalsk steg antallet en del, fra 91 til 119, hvilket Poul Nørgaard havde et nostalgisk forhold til. - Det handler overvejende om checkfalsk, som vi efterhånden ikke oplever meget af længere, siger han med henvisning til, at normen for år tilbage var 600-800 om året - og med en nostalgisk tanke på den person, som for godt 12 år siden alene leverede 1.600 sager om dokumentfalsk på et år.